Sökväg


Om oss
Om representationen

Bättre konsumenträttigheter för 120 miljoner semesterresenärer
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

09/07/2013

Lagom inför sommarsäsongen vidtar Europeiska kommissionen åtgärder för att förbättra konsumentskyddet för semesterfirare genom att modernisera EU:s regler om paketresor. Reformen förbättrar skyddet för konsumenterna genom att öka öppenheten och stärka skyddet om något skulle gå snett. Reseföretagen kommer också att ha nytta av reformen eftersom kommissionen slopar föråldrade informationskrav, t.ex. behovet av att trycka om broschyrer, och ser till att nationella system för konsumentskydd vid konkurser erkänns i andra medlemsstater.

  Bryssel den 9 juli 2013. IP/13/633

  1990 års paketresedirektiv har utgjort grundvalen för det skydd som erbjuds semesterfirare i EU. Direktivet garanterar ett omfattande skydd för konsumenter som bokar paketresor som omfattar kombinationer av till exempel flyg, hotell eller biluthyrning. Skyddet ger också visshet om att en part är ansvarig för alla tjänster i paketet och garanterad hemresa om en researrangör går i konkurs.

  Dagens regler är svåra att tillämpa i internettidsåldern, där konsumenterna i allt större utsträckning bokar kundanpassade paket på nätet. Detta leder till att kunderna inte vet om de kan räkna med skydd och att reseaktörerna inte vet vilka skyldigheter de har. Dagens uppdatering av reglerna från 1990 handlar därför framför allt om att föra direktivet om paketresor in i den digitala tidsåldern. Detta betyder att ytterligare 120 miljoner konsumenter som köper dessa kundanpassade resor kommer att omfattas av direktivet.

  Reglerna måste uppdateras eftersom allt fler resenärer pusslar ihop sina semesterresor på internet, vilket innebär att de inte alltid kan vara säkra på att de är skyddade om något skulle gå fel. Omkring 23 % av konsumenterna bokar traditionella paketresor - som redan omfattas av 1990 års paketresedirektiv. Men 23 % köper kundanpassade resor som en eller flera aktörer med kommersiella kopplingar pusslar ihop för att tillmötesgå kundernas behov och preferenser. Dagens regler täcker inte sådana arrangemang, eller gör det på ett otydligt sätt, vilket gör konsumenterna osäkra på vilka rättigheter de har och aktörerna osäkra på vilka skyldigheter de har. Vad detta leder till framgår av en undersökning som gjordes nyligen som visade att 67 % av EU-medborgarna felaktigt trodde att de var skyddade när de köpte sådana kombinerade resor, vilket de i själva verket inte alls var.

  Turismen är en viktig källa till tillväxt i vår ekonomi. Det är en sektor som i dag består av omkring 1,8 miljoner företag och cirka 9,7 miljoner arbetstillfällen och sysselsätter en stor del av våra ungdomar, säger vice ordförande Antonio Tajani, kommissionsledamot med ansvar för näringsliv och företagande.

  Människor behöver tydlig och öppen information när de bokar resor så att de kan göra ett välgrundat val. Och de behöver skydd så att de får de kvalitetstjänster de har betalat för, sade kommissionens vice ordförande Siim Kallas med ansvar för transportfrågor.

  Havs- och kustturismen är nu den största enskilda maritima ekonomiska aktiviteten som sysselsätter mer än 2 miljoner människor, säger Maria Damanaki, EU-kommissionär med ansvar för havsfrågor och fiske.

  I rådande klimat måste konsumenterna kunna vara säkra på att de får valuta för pengarna, och detta gäller i lika hög grad semesterresor som att handla mat, sade Neven Mimica, EU-kommissionär med ansvar för konsumentfrågor. Förutom att reformen utvidgar det befintliga skyddet till att även omfatta kundanpassade paket medför den också nya fördelar för konsumenter och företag.

  För köpare av traditionella och kundanpassade paket innebär dagens förslag följande förbättringar: strängare kontroll av överpriser (med ett tak på 10 % för prishöjningar). Kunderna får bättre möjligheter att annullera en bokad resa. Konsumenterna ges större flexibilitet genom att kunna häva reseavtalet före avresan mot en rimlig ersättning till researrangören. Kunderna kommer också utan extra kostnad att kunna annullera avtalet före avresan om en naturkatastrof inträffar på resmålet eller om inre oroligheter eller någon liknande allvarlig situation uppstår där, i sådana fall då av dessa störningar riskerar att påverka semestern. Bättre information ges om ansvarsfördelningen. Konsumenterna ska på ett enkelt och lättfattligt språk informeras om att arrangören av resepaketet ansvarar för att alla tjänster som ingår i paketet tillhandahålls. Ersättningsförfarandet förbättras genom att kunden erbjuds prissänkningar om en resetjänst inte har levererats som den borde och i sådana fall kan konsumenterna också begära ersättning för eventuell immateriell skada.

  För köpare av andra kundanpassade resor innebär dagens förslag rätt att få pengarna tillbaka och vid behov rätt till hemresa, om säljaren, flygbolaget eller någon annan relevant tjänsteleverantör går i konkurs medan de är på semester. Också bättre information om vem som ansvarar för att tillhandahålla varje tjänst. en enda kontaktpunkt om något går fel: Konsumenterna kommer att kunna vända sig direkt till den återförsäljare (resebyrå) där de köpte sin resa med eventuella klagomål eller krav på ersättning.

  För företagen kommer dagens förslag att minska byråkratin och kostnaderna för att följa reglerna. Lika villkor skapas mellan olika researrangörer. Föråldrade krav på omtryckning av broschyrer avskaffas, vilket ger besparingar på uppskattningsvis 390 miljoner euro per år för researrangörer och resebyråer. Affärsresor utesluts från direktivet, vilket förväntas leda till besparingar på upp till 76 miljoner euro per år. Regler införs på EU-nivå om information, ansvar och ömsesidigt erkännande av nationella ordningar för konsumentskydd vid konkurser och därmed underlättas gränsöverskridande handel.

  Det befintliga direktivet ger ett skydd somomfattarinformationskrav och researrangörernas ansvar för att för resetjänster tillhandahålls, vilket innebär att researrangörer måste se till att alla tjänster som ingår i paketet (t.ex. flyg och hotell) tillhandahålls och håller den standard som krävs. Dessutom ger det skydd (ersättning för förskottsbetalningar eller garanterad hemresa) om en researrangör går i konkurs.

  Dagens reform är resultatet av omfattande samråd. Kommission inledde ett offentligt samråd om en översyn av direktivet i november 2009 (IP/09/1824). Samrådet fokuserade på olika sätt att finna en lösning på de största begränsningarna med de nuvarande reglerna om paketresor.

  I januari 2013 träffade kommissionen konsumentgrupper och företagsledare inom resebranschen för att diskutera översynen av den nuvarande EU-lagstiftningen om paketresor (MEMO/13/42).

  Läs mer Paketresedirektivet

  Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 09/07/2013  |Till början