Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen finansierar 18 EU-initiativ för hållbara transporter
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

08/07/2013

Som en del i kommissionens treåriga kampanj för hållbara transporter i ”Do The Right Mix” offentliggjordes i dag titlarna på ytterligare 18 åtgärder med kampanjanknytning som ska finansieras. Finska Valonia i Åbo, en expert- och tjänsteorganisation för hållbar utveckling och energifrågor var en av bidragsmottagarna. Varje åtgärd kan få upp till 7 000 euro, som kan användas för verksamhet som främjar hållbara transporter i stan, allt från cykelkurser till bildelning, barnevenemang och mycket mer.

  Bryssel den 8 juli 2013. IP/13/654

  – Jag ser det som en utmaning att skapa en hållbar transportkultur i städerna. Men efter framgången med den första finansieringsomgången 2012 vet vi att det finns otaliga människor i EU som är beredda att anta denna utmaning. Vi vill stödja så många som vi bara kan, och hjälpa dem att göra positiva förändringar på gräsrotsnivå, sa Europeiska kommissionens vice ordförande Siim Kallas, som har ansvar för transport.

  Sedan kampanjen inleddes 2012 har närmare 380 åtgärder för hållbara transporter i städerna registrerats på den centrala webbplatsen. De pågående och planerade åtgärderna syns i den innovativa Mobilitetskartan, som ger kampanjdeltagarna synlighet i hela EU. I kampanjen deltar fem finska orter och organisationer som främjar miljövänligare arbetsresor, cykling och allmänna kommunikationer med gratiskampanjer och olika evenemang.

  I den andra ansökningsomgången för finansiering kom 74 ansökningar från 18 stödberättigade länder in. Den tredje och sista ansökningsomgången kommer att inledas i mars 2014.

  Liksom i fjol var både grupper av enskilda och icke-kommersiella enheter (skolor, icke-statliga organisationer, offentliga förvaltningar osv.) behöriga att söka. Framgångsrika sökande valdes ut av en expertpanel med deltagare som alla hade erfarenhet med hållbara transporter.

  Europeiska kommissionens kampanj för hållbara transporter i stan är kopplad till den europeiska mobilitetsveckan, som äger rum den 16–22 september varje år och avslutas med den bilfria dagen. Kampanjen finansieras inom ramen för programmet Intelligent energi för Europa – EU:s stödprogram för icke-tekniska åtgärder inom området energieffektivitet och förnybara energikällor.

  Läs mer:

  Alla vinnare

  ”Do The Right Mix” på Twitter och Facebook

  Följ vice ordförande Siim Kallas på Twitter

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 08/07/2013  |Till början