Sökväg


Om oss
Om representationen

Aktivt och sunt åldrande: städer och regioner i EU får utmärkelser för framstående projekt
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

05/07/2013

Uleåborg och trettioen andra städer och regioner runtom i EU har belönats för nya sätt att hjälpa den äldre befolkningen. Vinnarna har genomfört innovativa tekniska, sociala eller organisatoriska lösningar för att förbättra effektiviteten i systemen för vård och omsorg och fått pris för detta av Europeiska kommissionens vice ordförande Neelie Kroes, som ansvarar för den digitala agendan.

  Bryssel den 2 juli 2013. IP/13/633

  Utmärkelser har tilldelats Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Irland, Italien, Portugal, Spanien, Nederländerna, och Tjeckien. – Vi vill alla vara självständiga när vi blir äldre, och alla i Europa bör ha samma möjligheter till detta.Genom att belöna de bästa idéerna kan vi sprida dem och ge alla äldre denna möjlighet, säger Neelie Kroes.

  I Finland siktar Uleåborg på att bli pionjär inom utveckling och användning av välfärdsteknologi. Den nyaste hälsostationen i Uleåborg erbjuder förutom hälsostationstjänster också produktbakgrundstjänster åt företag och forskningsinstitut med vars hjälp de kan vidareutveckla hälsoteknologiprodukter och se hur de fungrar i praktiken i vårdsituationer samt få erfarenheter av maller för samarbete mellan företag och den offentliga sektorn vid produktion och ibrutagande av av nya innovationer inom hälsovård. Se mer här och här.

  . – Det är viktigt att sådana konkreta exempel på hur innovation redan används för att hjälpa våra äldre att leva ett sunt och aktivt liv kan tjäna som förebild för oss alla.Nästa steg blir att införa sådana lösningar i stor skala, sägerEU:s folkhälsokommissionär Tonio Borg.

  I december 2011 lanserade EU-kommissionen sitt första innovationspartnerskap för aktivt och hälsosamt åldrande i det övergripande syftet att öka antalet friska levnadsår i EU med två fram till 2020. I den strategiska genomförandeplanen för partnerskapet anges tre arbetsområden: aktionsgrupper, referensställen och en digital marknad för innovativa idéer.

  Referensställena är grupper av regioner, städer, integrerade sjukhus eller vårdorganisationer som syftar till att ge konkreta exempel på innovativa tjänster med bevisat mervärde för medborgare och hälso- och sjukvårdssystem i EU:s regioner. En del av dem har bidragit till tillväxt och jobbskapande i sina egna områden, och i många områden har bästa praxis utvidgats från lokal till regional eller nationell nivå.

  Endigital marknad för innovativa idéer har lanserats för att engagera fler berörda aktörer i innovationsprocessen inom innovationspartnerskapet så att de kan hjälpa till med att sprida och utbyta resultat, idéer och initiativ. Ett annat syfte är att underlätta samarbetet inom och mellan aktionsgrupperna. Internationella förbindelser har skapats med OECD:s "Silver Economy Initiative" och med WHO (samarbete på flera åldersrelaterade områden, särskilt inom aktionsgruppen för äldrevänliga miljöer och städer).

  Användbara länkar

  Innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande

  På Twitter

  På Youtube

  Delta här.

  De sex aktionsgruppernas handlingsplaner

  Vägledning till referensställena

  Den digitala dagordningen

  Neelie Kroes

  Följ Neelie på Twitter

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 05/07/2013  |Till början