Sökväg


Om oss
Om representationen

Startskott för den europeiska alliansen för lärlingsutbildning
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

02/07/2013

Den europeiska alliansen för lärlingsutbildning lanseras i dag av EU-kommissionärerna Androulla Vassiliou (utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdomsfrågor) och László Andor (sysselsättning, socialpolitik och inkludering) vid tävlingen World Skills 2013 i Leipzig i Tyskland. Alliansen ska bidra till kampen mot ungdomsarbetslösheten genom att förbättra kvaliteten och utbudet av lärlingsutbildningar i hela EU med hjälp av ett omfattande partnerskap med aktörer inom utbildning och arbetsmarknad. Den vill också förändra bilden av lärlingsutbildningar och sprida modeller för framgångsrika lärlingsprogram i EU-länderna.

  Bryssel/Leipzig den 2 juli 2013. IP/13/634

  Alliansen backas upp av den första gemensamma deklarationen från EU-kommissionen, EU-ordförandeskapet och europeiska fackföreningar och arbetsgivarorganisationer (Europeiska fackliga samorganisationen, Business Europe, Europeiskt centrum för offentliga företag och Europeiska sammanslutningen för hantverksföretag och små och medelstora företag). Alliansen ska främja åtgärder som stöds av Europeiska socialfonden, ungdomssysselsättningsinitiativet och Erasmus+, det nya EU-programmet för utbildning och ungdomar.

  Länder med väl utbyggda yrkesutbildningar som Danmark, Nederländerna, Tyskland och Österrike tenderar att ha lägre ungdomsarbetslöshet. I den senaste kvartalsrapporten om sysselsättningen och den sociala situationen i EU bekräftar kommissionen att lärlings- och praktikplatser ofta leder till ett fast jobb. Lärlingsutbildningar är därför ett viktigt inslag i ungdomsgarantin som föreslogs av kommissionen i december 2012  och antogs av rådet i april 2013.

  – Ungdomsarbetslösheten är oacceptabelt hög och de ansvariga inom utbildning och arbetsmarknad måste därför arbeta tillsammans för att underlätta övergången från skola till arbetsliv, säger László Andor.

  Alliansen ska stödja nationella insatser för att införa eller stärka lärlingsprogram. Kommissionen uppmanar alla tänkbara aktörer att ansluta sig till alliansen, t.ex. myndigheter, företag, fackföreningar, handelskamrar, yrkesutbildningsinstitut, ungdomsföreträdare och arbetsförmedlingar. Målet är att de ska skjuta till offentliga och privata medel för lärlingsprogram.

  I och med att de undertecknat deklarationen har de europeiska företrädarna för fackföreningar och arbetsgivare lovat att under de kommande sex månaderna öka kunskapen hos arbetsgivare och unga om fördelarna med lärlingsutbildningar, sprida erfarenhet och goda lösningar i sina egna organisationer samt motivera och hjälpa sina medlemsorganisationer att ta fram bra lärlingsutbildningar som är anpassade till arbetsmarknadens behov.

  De ska också uppmuntra sina medlemmar att samarbeta med skolor och arbetsförmedlingar, att stödja utbildning av företagsinterna mentorer och coacher och öka utbudet och kvaliteten på lärlingsutbildningarna.

  Kommissionen ska å sin sida främja inbördes lärande och utvärdering för att stödja reformer i EU-länderna, särskilt i de länder där varvad yrkesutbildning uttryckligen nämns i de landsspecifika rekommendationerna. Vidare ska kommissionen  garantera att EU-pengarna används på bästa sätt för att bidra till målen för alliansen,  undersöka möjligheten att låta lärlingsutbildningar ingå i Euresnätverket, i nära samarbete med berörda aktörer samt bjuda in Eurochambres och andra aktörer för att hitta åtgärder som bidrar till konkreta resultat.

  Kommissionens förslag om en europeisk allians för lärlingsutbildning ingick i strategin En ny syn på utbildning (se IP/12/1233) och ungdomssysselsättningsinitiativet (se IP/12/1311 och MEMO/12/938). På Europeiska rådets möte den 7–8 februari 2013 uppmanades kommissionen att införa alliansen som en åtgärd mot ungdomsarbetslösheten. Alliansen är också en viktig del i kommissionens meddelande Att arbeta tillsammans för Europas ungdomar från den 19 juni 2013.

  I slutsatserna från Europeiska rådets möte den 27–28 juni 2013 konstateras att högkvalitativ lärlingsutbildning och arbetsplatsbaserad utbildning kommer att främjas, särskilt genom den europeiska alliansen för lärlingsutbildning. Alliansen är en viktig förutsättning för ökad sysselsättning bland unga.

  Den europeiska alliansen för lärlingsutbildning lanseras som en del av tävlingen World Skills.

  Europeiska alliansen för lärlingsutbildning: http://ec.europa.eu/apprenticeships-alliance

  EU-åtgärder mot ungdomsarbetslösheten: MEMO/13/464

  EU-kommissionen: Utbildning/Sysselsättning bland unga

  Androulla Vassilious webbplats

  László Andors webbplats

  Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

  László Andor på Twitter @LaszloAndorEU

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 02/07/2013  |Till början