Sökväg


Om oss
Om representationen

E-förvaltningen i Europa går framåt
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

26/06/2013

Europeiska kommissionen har idag föreslagit ett utkast till direktiv om e-fakturering inom offentlig upphandling. E-faktureringen beledsagas av en vision för en fullständig digitalisering av förfarandet för offentlig upphandling, en så-kallad heltäckande e-upphandling.

  Bryssel den 26 juni 2013. IP/13/608

  E-fakturering är ett viktigt steg mot en papperslös offentlig förvaltning (e-förvaltning) i Europa, en av prioriteringarna på den digitala agendan, och har stor ekonomisk potential och miljöfördelar. Kommissionen beräknar att ibruktagandet av e-fakturor inom offentlig upphandling i EU skulle ge besparingar på cirka 2,3 miljarder euro.

  I utkastet till direktiv om elektronisk fakturering inom offentlig upphandling föreslås ibruktagandet av en europeisk e-faktureringsstandard som förväntas underlätta interoperabiliteten mellan olika, främst nationella, e-faktureringssystem.

  Tanken är att undanröja rättsosäkerhet, överdriven komplexitet och extra driftskostnader för ekonomiska operatörer som för närvarande är tvungna att använda olika elektroniska fakturor i medlemsstaterna. Det kommer också att öka användningen av e-fakturering i Europa som för närvarande är mycket låg och står endast för 4-15 % av alla fakturor.

  Meddelandet presenterar kommissionens vision om digitaliseringen av förfarandet för offentlig upphandling. Här fastställs nuläget gällande genomförandet av e-upphandling och e-fakturering i EU och de områden där åtgärder bör vidtas för att övergången till en heltäckande e-upphandling ska kunna genomföras. Dessa är främst att e-fakturering ska göras till regel snarare än undantag inom offentlig upphandling. Man bör också komma framåt i standardiseringsarbetet. Dessutom bör nationella strategier för en heltäckande e-upphandling utformas, och bästa praxis ska spridas.

  Hanteringen av offentlig upphandling är av största vikt i det nuvarande finanspolitiska konsolideringssammanhanget. Eftersom de offentliga utgifterna för varor, arbetskraft och tjänster representerar 19 % av EU:s BNP, kan en e-upphandling starkt förbättra de offentliga utgifternas effektivitet. En effektiv offentlig förvaltning är en väsentlig del av att göra EU:s ekonomi konkurrenskraftig. Moderniseringen av den offentliga förvaltningen nämndes som en av de fem prioriteringarna i kommissionens årliga tillväxtöversikt 2012 och 2013. Reform av den offentliga upphandlingen, digitalisering av offentlig förvaltning, minskning av den administrativa bördan och ökad insyn leder till tillväxt.

  Kommissionens förslag om e-fakturering kommer att läggas fram för ministerrådet och Europaparlamentet för antagande.

  Se även MEMO/13/614

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 27/06/2013  |Till början