Sökväg


Om oss
Om representationen

Europeiska rådets toppmöte den 27-28 juni
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

26/06/2013

Kommissionen efterlyste ett nytt samförstånd för att få ekonomin att växa igen, när EU-ländernas ledare sammanträdde för ett möte i Bryssel. Ungdomsarbetslöshet och finansiering av små och medelstora företag fanns på agendan vid mötet.

Europeiska rådets möte inriktade på avslutande av årets europeiska planeringstermin, med vilken medlemsstaternas ekonomiska politik koordineras och de landspecifika rekommendationerna behandlades. Därtill utvärderar rådet insatserna för att främja konkurrenskraft, arbetstillfällen och tillväxt. Tonvikten ligger på initiativet för att stimulera ungdomssysselsättningen och finansieringen av ekonomin. Syftet är även att utvärdera framsteget med slutförandet av Ekonomiska och monetära unionen, i synnerhet bankunionen.

  Europeiska rådets toppmöte den 27-28 juni

  Kommissionens ordförande Barroso konstaterade att Europa gör mycket för att ta sig igenom krisen. "Kommissionen har dokumenterat detta i den detaljerade analys som åtföljer våra landspecifika rekommendationer. Men vår tillväxt är fortfarande mycket otillfredsställande och vi har ett samhällsproblem i delar av Europa", sade Barroso. "På det kommande mötet har vi ett bra tillfälle att skapa ett nytt samförstånd och få ny fart i arbetet, genom att få EU att sluta upp runt en överenskommelse om vad som måste göras för att på nytt skapa tillväxt i ekonomin. Vi för fram konkreta åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten och, tillsammans med EIB, stödja finansieringen av den reala ekonomin, särskilt små och medelstora företag. Ingredienserna för samförståndet har lagts fram och nu gäller det bara att se till att förverkliga dem", konstaterade Barroso vidare.

  Stats- och regeringscheferna diskuterade Lettlands ansökan om att få införa euron som valuta den 1 januari 2014.

  Läs slutsatserna.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 04/07/2013  |Till början