Sökväg


Om oss
Om representationen

Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar mellan EU och USA
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

14/06/2013

Både EU och USA försöker stimulera sina ekonomier. Ett övergripande avtal inom alla sektorer skulle vara övervägande positivt och öppna upp handeln och ge välkommen skjuts åt den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen på båda sidor av Atlanten.

  Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar mellan EU och USA

  Handelsrelationerna mellan EU och USA är redan nu världens största. Värdet på den dagliga handeln med varor och tjänster är två miljarder euro.

  Därför kommer EU och USA att inleda förhandlingar om ett handels- och investeringsavtal. Beslutet fattades den 14 juni.

  Om avtalet genomförs blir det det största bilaterala handelsavtalet någonsin. Det kunde ge inbesparingar för miljoner euro och skapa hundratusentals nya arbetstillfällen.

  Enligt uppskattningar skulle varje hushåll i EU få ett tillskott på 545 euro per år, och EU:s ekonomi skulle förbättras med 0,5–1 procent av BNP när avtalet förverkligas fullt ut.

  Det är inte oväntat att avtalet har väckt diskussion. Men i avtalsförhandlingarna har man inte tagit upp frågor som t.ex. den höga skyddsnivån för konsumenter, miljön och hälsa i Europa. Stränga EU-bestämmelser, som de som gäller hormoner, eller de som är till för att skydda människors liv och hälsa, djurhälsa och djurskydd eller miljö- och konsumentintressen, kommer inte att ingå i förhandlingarna. Se svaren på dessa och andra frågor här .

  Läs mer om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar mellan EU och USA på webbplatsen för kommissionens generaldirektorat för handel.

  Läs handelsminister Karel De Guchts kommentar om förhandlingsbeslutet.

  Läs också ett memorandum om frågan.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 26/06/2013  |Till början