Sökväg


Om oss
Om representationen

Årsrapport om EU:s varningssystem för livsmedel och foder
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

10/06/2013

Nästan hälften av anmälningarna om livsmedel och foder under 2012 gällde varor som stoppats vid EU:s gränser på grund av hälsoriskerna. Det visar den årsrapport om EU:s system för snabb varning för livsmedel och foder (Rasff) som släpps i dag. Rasff-systemet infördes för över 30 år sedan och hjälper EU-ländernas livsmedelsmyndigheter att sprida information. Det spelar därför en viktig roll för att garantera EU-invånarna säkra livsmedel.

  Bryssel den 10 juni 2013 - IP/13/520

  Under 2012 skickades sammanlagt 8 797 Rasff-anmälningar, vilket är 3,9 procent färre än 2011. Av dessa var 3 516 nya anmälningar (40 %) och 5 281 uppföljningar (60 %). Det innebär 7,8 procent färre nya anmälningar och 1,2 procent färre uppföljningar. Totalt skickades 526 varningar om allvarliga risker med produkter på marknaden, vilket är en minskning med 14 procent jämfört med 2011.

  Om en farlig produkt kommer från ett land utanför EU informerar Rasff landet så att problemet inte ska upprepas. Om det gäller ett allvarligt och återkommande problem kontaktar kommissionen de nationella myndigheterna i exportlandet så att de vidtar omedelbara korrigerande åtgärder, som att dra in godkännanden av livsmedelsföretag, stoppa exporten eller öka kontrollerna.

  Under 2012 skickades 3 516 nya anmälningar via Rasff. Av dessa gällde 2 885 anmälningar livsmedel, 332 gällde foder (9,4 %) och 299 gällde material som kommer i kontakt med livsmedel (8,5 %), vilket är i linje med 2011 års siffror.

  I september 2012 informerade den tjeckiska livsmedelsmyndigheten Rasff om att flera personer blivit metanolförgiftade efter att ha druckit sprit. Den förgiftade spriten fick förödande konsekvenser och 36 personer dog. Den tjeckiska myndigheten använde Rasff för att snabbt informera sina EU-partner om alla undersökningar och åtgärder som vidtagits.

  Rasff är i första hand en plattform för information om säkra livsmedel. Metanol- och hästköttskandalerna har dock väckt ett behov av att även utbyta information om livsmedelsbedrägerier. Enligt kommissionens handlingsplan ska det därför inrättas ett förfarande för snabbt informationsutbyte och varningar om misstänkta livsmedelsbedrägerier.

  Läs mer:

  http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

  MEMO/13/524

  Twitter: @EU_Consumer

  Kontaktpersoner:

  Frédéric Vincent  +32 2 298 71 66

  Aikaterini Apostola  +32 2 298 76 24

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 10/06/2013  |Till början