Sökväg


Om oss
Om representationen

Badvattnet i Finland i gott skick
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

21/05/2013

Badvattnet i Finland hör till det renaste i EU. Kvaliteten på vattnet i Finland är utomordentlig på hela 83 procent av badplatserna. Detta framgår av EU:s badvattenrapport som offentliggjordes idag. I Finland följde man under 2012 med badvattenskvaliteten på 83 områden vid havet och 237 i inlandet. Bland alla dessa områden var kvaliteten svag endast på tre områden vid havet. Kvaliteten är utomordentlig på 70 procent av havsområdena och 88 procent av inlandsvattnen.

  Bryssel den 21 maj 2013. IP/13/445

  Vid 78 procent av badplatserna i EU är kvaliteten utomordentlig och nästan 2 procent fler badplatser än förra året uppfyller minimikraven.

  Varje år sammanställer Europeiska miljöbyrån de badvattenuppgifter som samlats in av lokala myndigheter från över 22 000 platser i EU-länderna, Kroatien och Schweiz. Bl.a. mäts bakteriehalten från avlopp och tamdjur. Över två tredjedelar är kuststränder, och resten är floder och insjöar.

  Varje årsrapport grundar sig på uppgifter från föregående badsäsong, så detta års rapport är en sammanställning av uppgifter som samlats in under sommaren 2012. Trots de allmänna förbättringarna visar årets rapport att nästan 2 procent av badplatserna vid våra kuster, floder och insjöar har dålig vattenkvalitet.

  Dagvatten som flödar över när avloppsbrunnar inte klarar av att ta emot stora mängder av regnvatten är fortfarande ett problem i vissa områden, även om bättre vattenrening och färre utsläpp av orenat avloppsvatten i miljön har lett till bättre vattenkvalitet. Under början av 1990-talet hade bara ungefär 60 procent av badplatserna högsta betyg, och 70 procent uppfyllde minimikraven.

  Badvattnen i EU måste uppfylla de normer som fastställs i 2006 års badvattendirektiv, som uppdaterar och förenklar tidigare lagstiftning. Direktivet ska vara genomfört i EU:s medlemsländer senast i december 2014. Varje år offentliggör EU en sammanfattande årsrapport om kvaliteten på badvatten, utgående från de rapporter som medlemsländerna är skyldiga att lämna in till föregående års slut.

  För att kontrollera badvattnet analyseras halten av vissa bakterier på laboratorier. Bl.a. kontrolleras halten av intestinala enterokocker och escherichia coli -bakterier. Dessa kan tyda på att vattnet är förorenat med exempelvis avloppsvatten eller avföring från tamdjur. Badplatserna klassificeras antingen som överensstämmande med obligatoriska vården, överensstämmande med strängare riktlinjer eller inte överensstämmande med normerna.

  Du kan själv se hur vattenkvaliteten är på din favoritbadplats genom att gå in på Europeiska miljöbyråns (EEA) webbplats för badvatten. Där kan man ladda ned uppgifter och se interaktiva kartor. Man kan också rapportera hur kvaliteten är på lokala vatten genom att använda webbplatsen Eye on Earth för jordövervakning.

  Läs mer:

  Europeiska miljöbyråns webbplats för badvatten

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Greklands EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Kroatien
  EU och du
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 21/05/2013  |Till början