Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Suomen uimavedet hyvässä kunnossa
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

21/05/2013

Suomen uimavedet ovat EU:n puhtaimpien joukossa. Suomen uimavesistä peräti 83,4 prosenttia on laadultaan erinomaisia. Tämä käy ilmi tuoreesta EU:n uimavesiraportista. Suomessa seurattiin vuoden 2012 aikana 83 merenrantaa ja 237 sisävesirantaa. Näistä kaikista vain kolmen merenrannan veden laatu oli heikko. Veden laatu on erinomainen 70 prosentissa merenrannoista ja 88 prosentissa sisävesirannoista.

  Kuva: Rodeo

  Euroopan unionin uimarannoilla veden laatu on erinomainen 78 prosentissa ja edelliseen raporttiin verrattuna melkein 2 prosenttia enemmän täyttää vähimmäisvaatimukset.

  Euroopan ympäristökeskus (EYK) kokoaa joka vuosi yhteen paikallisviranomaisten yli 22 000 uimarannasta EU-maissa, Kroatiassa ja Sveitsissä keräämät uimaveden laatua koskevat tiedot sekä tiedot jätevesistä ja karjasta johtuvista bakteeritasoista. Yli kaksi kolmasosaa uimarannoista on merenrantoja ja loput jokien ja järvien rantoja.  

  Kukin raportti perustuu edellistä uimakautta koskeviin tietoihin, eli tämän vuoden raportissa kootaan yhteen kesällä 2012 kerätyt tiedot. Vaikka taso on yleisesti parantunut, tämän vuoden raportista käy ilmi, että lähes 2 prosenttia meren-, järven- ja jokirantojen uimavedestä on laadultaan heikkoa.

  Sadevesitulvat, joita aiheutuu, kun viemärit eivät pysty käsittelemään rankkasateita, ovat edelleen ongelma joillakin alueilla, joskin vesien käsittelyn paraneminen ja ympäristöön laskettujen käsittelemättömien jätevesipäästöjen väheneminen ovat parantaneet veden laatua. 1990-luvun alussa uimarannoista noin 60 prosentissa veden laatu oli erinomainen, ja 70 prosenttia täytti vähimmäisvaatimukset.

  Euroopan uimavesien on täytettävä vaatimukset, jotka asetetaan vuonna 2006 annetussa, aiempaa sääntelyä ajantasaistavassa ja yksinkertaistavassa uimavesidirektiivissä. EU:n jäsenmaiden on pantava direktiivi täytäntöön joulukuuhun 2014 mennessä. EU julkaisee vuosittain yhteenvetoraportin uimaveden laadusta. Yhteenveto perustuu raportteihin, jotka jäsenmaiden on toimitettava EU:lle ennen edellisen vuoden loppua. 

  Uimaveden laadun seuraamiseksi laboratoriot analysoivat tiettyjen bakteerien määrän vedessä. Tällaisia bakteereja ovat muun muassa suolistoperäiset enterokokit ja Escherichia coli -bakteerit. Niiden esiintyminen saattaa tarkoittaa saastumista, joka johtuu pääasiassa jätevesistä tai karjan jätteistä. Uimavesien on luokiteltu olevan joko pakollisten arvojen mukaisia, tiukennettujen ohjeellisten arvojen mukaisia tai vaatimusten vastaisia. 

  Eurooppalaiset voivat selvittää uimarantansa veden laadun Euroopan ympäristökeskuksen uimavesiä koskevalta verkkosivulta. Sivustolla on tietoja, joita käyttäjät voivat ladata tietokoneelleen, sekä interaktiivisia karttoja. Asukkaat voivat lisäksi raportoida oman uimarantansa tilasta Eye on Earth -sivustolla. 

  Lisätietoja:

  European Environment Agency bathing water site

   

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 14/06/2013  |Sivun alkuun