Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionens 12 nya åtgärder för att öka medborgarnas rättigheter
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

08/05/2013

Europeiska kommissionen presenterade i dag nya åtgärder som stärker EU-medborgarnas rättigheter genom att undanröja hinder som de ställs inför i sitt dagliga liv. 2013 års rapport om EU-medborgarskapet innehåller tolv konkreta sätt att hjälpa européerna att bättre utnyttja sina EU-rättigheter, t.ex. då de söker jobb i andra EU-länder eller för att öka deltagandet i de demokratiska processerna i EU. Bl.a. ska det bli lättare för människor att arbeta och studera i ett annat EU-land, byråkratin ska skäras ned för EU-medborgare som är bosatta och reser inom EU och hinder för shopping över gränserna ska undanröjas. Rapporten är – under det nu pågående Europaåret för medborgarna – kommissionens svar på många reaktioner som kommit från EU-medborgare som beskrivit vilka problem de stöter på när de reser i, flyttar till eller gör inköp i andra EU-länder.

  Bryssel den 8 maj 2013. IP/13/410

  – EU-medborgarskapet är kronjuvelen i den europeiska integrationen. Det har samma betydelse för den politiska unionen som euron har för vår ekonomiska och monetära union. Dagens medborgarskapsrapport sätter EU-medborgarskapet i centrum. Alltsedan EU-medborgarskapet togs in i fördraget år 1993 har det utvecklats - men det har ännuinte nått full mognad: människor stöter fortfarande på hinder när de utövar sina rättigheter i det dagliga livet. Vi mottar över 1 miljon förfrågningar varje år från medborgare i ämnen som berör deras rättigheter. Det är orsaken till att vi i dag vidtar åtgärder för att stärka medborgarnas rättigheter i vardagssituationer, t.ex. när man söker arbete, shoppar online eller deltar i det europeiska beslutsfattandet, säger vice ordföranden Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap.

  Två decennier efter det att Maastrichtfördraget fastställde vilka rättigheter som är knutna till EU-medborgarskapet har dessa rättigheter inte alltid blivit verklighet i människors vardag. Detta har bekräftats i ett omfattande offentligt samråd om EU-medborgarskap (IP/12/461) där 12 000 EU-medborgare gav exempel på byråkratiska hinder de fortfarande stöter på, t.ex. när de använder sig av sin rätt till fri rörlighet. Eurobarometerns undersökningar kring EU-medborgarskapet (IP/13/119) och rösträtten (IP/13/215), en rad direkta medborgardialoger med nationella och europeiska politiker, samt ett stort antal frågor från allmänheten om EU-rättigheter till Europa direkt -kontoren bekräftar att mer behöver göras. Kommissionen agerar för att lösa dessa problem.

  Med tanke på dagens finans- och statsskuldskris måste man komma till rätta med de hinder som stoppar medborgare som vill söka kvalificerade jobb i andra EU-länder eller som avhåller dem från att köpa varor på den inre marknaden. Detta är så mycket mera viktigt eftersom EU går i riktning mot en verklig ekonomisk och monetär union med utsikter om en politisk union vid horisonten.

  Läs mer

  Pressmaterial:

  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/130508_en.htm

  Europeiska kommissionen – EU-medborgarskap

  Europaåret för medborgarna 2013

  Viviane Redings webbplats, kommissionens vice ordförande med ansvar för rättsliga frågor

  Följ Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 08/05/2013  |Till början