Sökväg


Om oss
Om representationen

Nya, smartare regler för säkrare livsmedel
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

07/05/2013

EU-kommissionen lägger i dag fram ett paket med åtgärder för bättre tillämpning av hälso- och säkerhetskraven längs hela livsmedelskedjan. Säkra livsmedel är en förutsättning för att konsumenterna ska känna förtroende för maten och för att livsmedelsproduktionen ska bli hållbar.

  Bryssel den 6 maj 2013: IP/13/400

  Paketet bygger på en modernare, enklare och mer riskinriktad hållning till hälsoskyddet och effektivare kontroller så att reglerna för livsmedelskedjan verkligen följs.

  Paketet innebär alltså bättre och smartare lagstiftning, och ska minska byråkratin för företagarna. Kommissionen har särskilt uppmärksammat lagstiftningens inverkan på medelstora företag, småföretag och mikroföretag, som är undantagna från de dyraste, mest betungande delarna av lagstiftningen.

  EU:s nuvarande lagstiftning om livsmedelskedjan är utspridd på nästan 70 rättsakter. Dagens paket ska skära ned det till fem rättsakteroch dessutom minska byråkratin för jordbrukare och livsmedelsföretagare så att de får det enklare att sköta sina jobb.

  Företagen kommer att gynnas av enklare, vetenskapligt grundade och riskbaserade regler, effektivare rutiner och bättre finansiering av bekämpning och utrotning av djursjukdomar och växtskadegörare. Konsumenterna kommer att gynnas av säkrare produkter och ett effektivare, öppnare kontrollsystem längs livsmedelskedjan.

  De centrala punkterna i kommissionens förslag är offentlig kontroll, djurhälsa, växtskydd samt frön och annat växtförökningsmaterial.

  De andra EU-institutionerna (Europaparlamentet och rådet) ska nu ta ställning till kommissionens förslag. Preliminärt kan man räkna med att de nya reglerna träder i kraft någon gång under 2016.

  Mer information:

  http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/animal-plant-health-package

  MEMO/13/398

  Följ oss på Twitter:

  @EU_Consumer

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 07/05/2013  |Till början