Sökväg


Om oss
Om representationen

Uppsagda arbetstagare i Finland, Sverige, Danmark, Italien, Rumänien, Spanien och Österrike får 24,2 miljoner euro genom EU:s globaliseringsfond
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

22/03/2013

EU-kommissionen har just betalat ut pengar till Finland, Sverige, Danmark, Italien, Rumänien, Spanien och Österrike från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. Sammanlagt får 5 271 arbetstagare i dessa länder dela på 24,2 miljoner euro för att hitta nya jobb efter att ha blivit uppsagda från bl.a. bilindustrin, motorcykelindustrin, mobiltelefonbranschen, metallindustrin, elektronikbranschen och den sociala sektorn.

  Bryssel den 22 mars 2013 – IP/13/269

  Stödbeloppet på 24,2 miljoner euro fördelas enligt följande:

  8,2 miljoner euro till stöd för 2 416 uppsagda arbetstagare hos Nokia (1 000 i Finland och 1 416 i Rumänien) som sagts upp till följd av att mobiltelefonproduktionen flyttats till asiatiska länder. Mer information om stödet finns i IP/12/1122 och IP/12/1123.

  5,4 miljoner euro till stöd för 1 350 uppsagda arbetstagare hos Saab i Sverige. Uppsägningarna är en följd av att produktion har flyttats till Asien med anledning av en ökad efterfrågan på personbilar på de asiatiska marknaderna. Mer information om stödet finns i IP/12/1124.

  5,2 miljoner euro till stöd för 350 arbetstagare som sagts upp i Steiermark i Österrike. Uppsägningarna inom sektorn för mobila sociala tjänster i Steiermark (tjänster för personer med funktionsnedsättning och stöd till ungdomar) är en konsekvens av att budgeten för sociala ändamål har skurits ned till följd av den ekonomiska krisen. Mer information om stödet finns i IP/12/1119.

  2,6 miljoner euro till stöd för 502 arbetstagare som sagts upp hos tio olika tillverkare av motorcyklar, reservdelar till motorcyklar och mopeder i Italien, som är Europas viktigaste producent av sådana produkter. Uppsägningarna är en följd av en minskad efterfrågan på sådana fordon i hela Europa. Mer information om stödet finns i IP/12/1120.

  1,3 miljoner euro till stöd för 616 uppsagda arbetstagare hos företaget Flextronics i Danmark, som tillverkar kretskort. Uppsägningarna är en direkt konsekvens av de betydande strukturförändringarna inom världshandeln, som innebär att elektroniktillverkningen flyttar till Asien. I det här fallet beslutade Flextronics huvudkontor i Singapore att det danska dotterbolaget skulle stängas. Mer information om stödet finns i IP/12/1121.

  1,2 miljoner euro till stöd för 500 arbetstagare som sagts upp från spanska tillverkare av metallvaror. Metallvaruindustrin är en stor leverantör för många olika tillverkningsindustrier, särskilt varvsindustrin, byggbranschen och fordonsindustrin. All denna verksamhet har i hela EU starkt påverkats av den ekonomiska krisen, vilket också framgår av tidigare ansökningar om medel från globaliseringsfonden. Mer information om stödet finns i IP/12/1125.

  Efter att de berörda länderna lämnat in sina ansökningar om medel från fonden, lägger kommissionen fram förslag om stöd för Europaparlamentet och ministerrådet, som beslutar om stödet ska betalas ut. Rådet och parlamentet har nu godkänt kommissionen förslag, vilket innebär att pengarna kan betalas ut.

  Sedan Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter började utnyttjas 2007 har 105 ansökningar inkommit. Stödansökningarna har sammanlagt uppgått till cirka 454 miljoner euro och syftar till att hjälpa cirka 94 500 arbetstagare. Allt fler EU-länder ansöker om stöd från fonden för att kunna hjälpa uppsagda arbetstagare. Även antalet berörda sektorer ökar.

  En liberaliserad handel med övriga världen gynnar generellt tillväxten och sysselsättningen, men kan också göra att vissa jobb försvinner. Känsliga sektorer och lågutbildade arbetstagare är de som drabbas hårdast. Därför föreslog EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso att en fond skulle inrättas för att hjälpa dem som måste anpassa sig till konsekvenserna av globaliseringen. Globaliseringsfonden inrättades i slutet av 2006 för att visa solidaritet mellan alla de arbetstagare som gynnas av öppna marknader och de arbetstagare som plötsligt mister sitt jobb.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/03/2013  |Till början