Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen föreslår nya rättigheter för flygresenärer
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

13/03/2013

EU-kommissionen föreslår idag ett åtgärdspaket som ska ge flygresenärer nya och bättre rättigheter. Det gäller framförallt rätten till information, omhändertagande och ombokning. Det ska också bli lättare att klaga och dessutom skärps tillsynen för att se till att resenärerna verkligen får det som de har rätt till.

  Bryssel den 13 mars 2013 – IP/13/219

  I kommissionens förslag förtydligas juridiska gråzoner och man inför också nya rättigheter där det behövs. Hela listan finns här.

  I förslaget uppdateras rättigheterna på fyra områden:

  1. Förtydligande av gråzoner när det gäller rätten till information om försenade eller inställda flyg, extraordinära omständigheter, rättigheter vid långa förseningar, beredskapsplaner, rätten till ombokning och rättigheter i samband med missade anslutningsflyg.

  2. Nya rättigheter i samband med ändrade avgångstider, felstavade namn, skadat bagage och information om hur mycket bagage man får ha med sig.

  3. Tillsyn, klagomål och konkurser: Nationella och europeiska myndigheter ska skärpa tillsynen av flygbolagen (övervakning och gemensamma utredningar), flygbolagen ska bli bättre på att behandla klagomål och respektera enskilda resenärers rättigheter (de måste t.ex. svara på klagomål inom två månader) och resenärerna ska få bättre information och skydd om flygbolaget går i konkurs.

  4. Orimlig ekonomisk börda: Hjälpen till resenärerna begränsas, särskilt vid regionala flygningar. Flygbolagen ska också lättare kunna söka ersättning från ansvariga tredje parter.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 13/03/2013  |Till början