Sökväg


Om oss
Om representationen

EU-kommissionen går vidare med sysselsättningsinitiativet för ungdomar
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

13/03/2013

EU-kommissionen föreslår praktiska regler för sysselsättningsinitiativet för ungdomar. Förslaget om sysselsättningsinitiativet för ungdomar lades fram vid Europeiska rådets möte den 7-8 februari 2013 och föreslås få en budget på 6 miljarder euro 2014–2020.

  Bryssel den 12 mars 2013 – IP/13/217

  Sysselsättningsinitiativet för ungdomar ska ge särskilt stöd till arbetslösa ungdomar som inte går i någon utbildning i de EU-regioner som 2012 hade en ungdomsarbetslöshet på mer än 25 %. Åtgärderna inriktas särskilt på att integrera de ungdomarna på arbetsmarknaden.

  Anslagen till initiativet ska alltså användas för att stärka och påskynda åtgärderna i sysselsättningspaketet för unga (engelska) från december 2012. Särskilt får EU-länderna ta anslagen i anspråk för att finansiera åtgärder i de regioner som omfattas av rekommendationen om ungdomsgarantin, som EU:s social- och sysselsättningsministrar antog den 28 februari (se MEMO/13/152). Enligt ungdomsgarantin ska EU-länderna se till att ungdomar upp till 25 års ålder får ett bra utbud av sysselsättning, utbildning, lärlingsutbildning eller praktik senast fyra månader efter att de gått ut skolan eller blivit arbetslösa.

  Sysselsättningsinitiativet för ungdomar ska komplettera nationella projekt, bl.a. sådana som får stöd från Europeiska socialfonden, för att starta eller genomföra system för ungdomsgarantin, t.ex. reformera institutionerna som medverkar i projekten.

  Av anslagen är det tänkt att 3 miljarder euro ska komma från en särskild budgetpost för ungdomssysselsättning och minst 3 miljarder euro från Europeiska socialfonden. Med tanke på den ekonomiska krisen och EU-ländernas ansträngda budgetar är det meningen att bara anslagen från Europeiska socialfonden ska behöva matchas med egna medel från EU-länderna.

  Bakgrund

  Ungdomar har drabbats särskilt hårt av den ekonomiska krisen. I januari 2013 var ungdomsarbetslösheten i EU 23,6 %, mer än dubbelt så hög som arbetslösheten för vuxna. Omkring 7,5 miljoner ungdomar i EU i åldrarna 15–24 är arbetslösa och går inte i någon utbildning. Ungdomsarbetslösheten är särskilt allvarlig i vissa regioner. Det är inte bara ett problem för de drabbade ungdomarna utan också ett allvarligt hot mot den sociala sammanhållningen i EU och kan få förödande konsekvenser på lång sikt för EU:s ekonomi och konkurrenskraft.

  För att ta itu med den oacceptabelt höga ungdomsarbetslösheten antog kommissionen sysselsättningspaketet för unga den 5 december 2012. Paketet omfattar ett förslag till rådsrekommendation om ungdomsgarantin, ett nytt steg i samrådet med fack och arbetsgivare om kvalitetskriterier för praktikprogram, en ny europeisk allians för lärlingsutbildning och nya sätt att minska hindren för ungdomars rörlighet.

  Nya jobb för ungdomar är ett viktigt sammanhållningspolitiskt mål som får stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Europeiska rådet beslutade vid sitt möte den 7-8 februari 2013 att ta nästa steg i kampen mot ungdomsarbetslösheten genom att lägga fram sysselsättningsinitiativet för ungdomar.

  Mer information:   

  Sysselsättningspaketet för unga:

  Pressmeddelande

  Memo

  Tal

  Video

  Nyheter på GD Sysselsättnings webbplats

  Webbsida om sysselsättning bland unga (engelska)

  László Andors webbplats

  Prenumerera på EU-kommissionens kostnadsfria e-nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 13/03/2013  |Till början