Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

EU luopuu kaikista kosmetiikka-alan eläinkokeista
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

12/03/2013

EU:ssa ei saa enää pitää kaupan kosmetiikkaa, joka on testattu eläimillä. Kosmetiikkavalmisteiden eläinkoekiellon viimeinen määräaika on päättynyt.

  Kuva: Eric Isselée - Fotolia.com

  Komissio vahvistaa noudattavansa neuvoston ja Euroopan parlamentin vuonna 2003 asettamaa määräaikaa ja esittää, miten se aikoo edistää tutkimusta ja innovointia tällä alalla sekä parantaa eläinten hyvinvointia maailmanlaajuisesti.

  Komissio on arvioinut perusteellisesti kaupanpitokiellon vaikutukset ja katsoo, että kielto on syytä ottaa käyttöön. Tämä vastaa monen eurooppalaisen kuluttajan näkemystä siitä, että kosmetiikan kehitystyö ei oikeuta eläinkokeita.

  Vaihtoehtoisten menetelmien tutkimus jatkuu, sillä eläinkokeita ei vielä pystytä kokonaan korvaamaan vaihtoehtoisilla menetelmillä. Tuoreessa tiedonannossa kuvataan komission panosta eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien tutkimukseen ja korostetaan, että tutkimusta on jatkettava. Komissio osoitti tällaiselle tutkimukselle noin 238 miljoonaa euroa vuosina 2007–2011. Myös kosmetiikka-ala on antanut oman panoksensa tutkimukseen muun muassa yhteisrahoittamalla SEURAT-tutkimusaloitetta 25 miljoonalla eurolla.

  Euroopalla on maailmanlaajuisestikin johtava asema kosmetiikka-alalla, mistä syystä sen on perusteltava ja edistettävä eurooppalaista lähestymistapaa  kauppakumppaneidensa parissa sekä tavoiteltava eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien hyväksymistä kansainvälisellä tasolla. Komissio sisällyttää tämän tavoitteen osaksi unionin kansainvälistä kauppaa ja yhteistyötä.

  Direktiivillä 2003/15/EY muutettiin neuvoston direktiiviä 76/768/ETY eläinkokeiden osalta.  Eläinkoekielto on ollut voimassa unionissa vuodesta 2004 kosmeettisten valmisteiden ja vuodesta 2009 kosmeettisten ainesosien (”testauskielto”) osalta. Lisäksi maaliskuusta 2009 lähtien unionissa on ollut kiellettyä pitää kaupan kosmeettisia valmisteita, jotka sisältävät eläimillä testattuja ainesosia (”kaupanpitokielto”). Kaikkein monimutkaisimpien ihmisten terveyteen kohdistuvien vaikutusten (toistuvan annostelun myrkyllisyys, mukaan lukien ihoärsytys ja karsinogeenisuus, lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset ja toksikokinetiikka) osalta määräaikaa pidennettiin 11. maaliskuuta 2013 saakka. 

  Lue lisätietoja täältä (EN).

  Lue asiaa koskeva taustatiedote täältä (EN).

  @EU_Consumer

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 27/03/2013  |Sivun alkuun