Sökväg


Om oss
Om representationen

Totalt stopp för djurförsök i EU för kosmetiska produkter
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

11/03/2013

Från och med idag får kosmetiska produkter som i någon form testats på djur inte längre säljas i EU.

  Bryssel den 11 mars 2013 - IP/13/210

  Kommission har idag antagit ett meddelande som bekräftar att man håller fast vid den tidsfrist som rådet och parlamentet fastställde 2003. Meddelandet anger vad kommissionen kommer att göra för att stödja forskning och innovation på området och samtidigt verka för globalt djurskydd.

  Kommissionen har noga bedömt konsekvenserna av försäljningsförbudet och anser att det måste tillämpas. Det stämmer också med gemene mans åsikt i EU, nämligen att det inte är befogat med djurförsök för att utveckla kosmetiska produkter.

  Arbetet med att ta fram alternativa metoder fortsätter eftersom det ännu inte är möjligt att helt ersätta djurförsöken. I meddelandet beskrivs kommissionens bidrag till forskningen om alternativa metoder och behovet av att fortsätta arbetet. Kommissionen anslog ca 238 miljoner euro under 2007–2011 för denna forskning. Kosmetikabranschen bidrar också, bl.a. genom att samfinansiera forskningsinitiativet SEURAT med 25 miljoner euro.

  EU har en ledarroll även globalt när det gäller kosmetiska produkter och bör därför förklara och föra fram den europeiska modellen för sina handelspartner och försöka få alternativa metoder internationellt accepterade. Kommissionen ska se till att det blir en del av unionens agenda för handel och internationella samarbete.

  Genom direktiv 2003/15/EG infördes det bestämmelser om djurförsök i kosmetikadirektivet 76/768/EEG. Det är följaktligen förbjudet i unionen sedan 2004 att testa kosmetiska produkter på djur och sedan 2009 att testa kosmetiska ingredienser. Sedan mars 2009 är det också förbjudet att sälja kosmetiska produkter i EU som innehåller ingredienser som har testats på djur. För de mest komplexa hälsoeffekterna hos människor (toxicitet vid upprepad dos, inklusive sensibilisering och cancerogenicitet, samt reproduktionstoxicitet och toxikokinetik) förlängdes tidsfristen till den 11 mars 2013. 

  http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/animal-testing/index_en.htm

  MEMO/13/188

  @EU_Consumer

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 11/03/2013  |Till början