Sökväg


Om oss
Om representationen

Priset avgör valet av elleverantör för invånarna i Satakunta
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

15/03/2013

I en undersökning som Taloustutkimus Oy gjort på uppdrag av Europeiska kommissionens representation i Finland utredde man hur invånarna i Satakunta förhåller sig till Europeiska unionen och de olika energiproduktionsalternativen. Satakuntaborna är intresserade av EU:s verksamhet, även om de jämfört med övriga Finland förhåller sig något mer negativt till EU-medlemskapet. Vindkraft fick mest stöd bland de olika energiproduktionsformerna.

  Priset avgör valet av elleverantör för invånarna i Satakunta

  Invånarna i Satakunta är intresserade av EU-frågor

  Enligt undersökningen anser två av fem satakuntabor att Finlands EU-medlemskap är en positiv sak, medan endast 28 % ser det som någonting negativt. Resten förhåller sig neutralt eller angav inte sin åsikt.

  Bland dem som svarade ansåg 28 % att EU-medlemskapet hade haft en mycket eller rätt så positivt effekt på deras vardag. En tredjedel av dem som deltog i undersökningen tyckte att effekten varit mycket eller rätt så negativ, och en tredjedel tyckte att medlemskapet varken haft en positiv eller en negativ effekt. Resten tog inte ställning till frågan.

  Mer än hälften (53 %) är mycket eller rätt så intresserade, medan närmare hälften (46 %) inte är alls eller endast litet intresserade av EU-frågor. Mer än hälften (55 %) av de satakuntabor som deltog i undersökningen ansåg att EU-frågor behandlas i lämplig utsträckning i medierna. En fjärdedel tycker att EU-frågor inte behandlas tillräckligt, medan endast 9 % ansåg att de behandlas för mycket.

  "Invånarna i Satakunta förhåller sig i viss mån mer kritiskt till EU än invånarna i övriga landskap i Finland där man ställt samma frågor under de två senaste åren. Däremot är intresset för EU-frågor något högre än i övriga Finland", kommenterar t.f. chefen för EU-kommissionens representation i Finland Sari Artjoki resultatet av undersökningen.

  Hög efterfrågan på vindkraft bland satakuntaborna

  Hela 82 % av de satakuntabor som deltog i undersökningen skulle öka användningen av vindkraft i energiproduktionen på hemorten under de närmaste åren. Att öka solenergi som första alternativ fick stöd av 69 % och mer än hälften (52 %) stöder användningen av trä- och annan bioenergi. Bland satakuntaborna skulle 37 % välja kärnenergi som det första alternativet för ökad energiproduktion.

  Bland invånarna i Satakunta vill unga få råd och tips om hur man kan spara energi via internet, medan äldre människor hellre vill få råd av en opartisk energirådgivare. Endast 1 % av dem som svarade angav att de inte är alls intresserade av energikonsumtion eller av att spara energi.

  Hela 74 % av dem som svarade uppgav att de är intresserade av el som produceras med vindkraft, men endast 9 % använde eller ville använda el som produceras av förnybar energi. Det framgick av undersökningen att 70 % av dem som svarade väljer sitt elbolag på grund av elpriset. För 23 % var det första valkriteriet att elbolaget var lokalt, och endast 7 % tyckte att miljöaspekter är det viktigaste kriteriet vid valet av elbolag.

  "Det framgick av undersökningen att människor är upplysta och intresserade av alternativa former av energiproduktion, men hushållets ekonomiska situation begränsar de verkliga valmöjligheterna", konstaterar representationens t.f. chef Sari Artjoki.

  Undersökningen om satakuntabornas åsikter om EU publicerades fredagen den 15 mars i samband med evenemanget i Björneborg under turnén "EU och du".

  Program och uppträdande artister: www.euarjessa.fi.
  Rapport om landskapsundersökningen i Satakunta
  Sammanfattning av landskapsundersökningarna

  Mer information:

  Resultat av undersökningen: Sari Artjoki, t.f. chef för Europeiska kommissionens representation i Finland, mobil 040 521 19 53.

  Syftet med evenemangen "EU och du" är att öka dialogen om hur EU påverkar människors vardag. Utgångspunkten är EU-frågor som är viktiga för landskapen och invånarnas åsikter om EU.

  Turnén "EU och du" i Björneborg 15.3

  Turnén "EU och du" fortsätter i mars till Björneborg där temat är EU och energi. Till Satakundas huvudstad kommer beslutsfattare i EU-frågor, bl.a. flera Europaparlamentariker för att diskutera aktuella EU-frågor och byta tankar med invånarna i Björneborg och Satakunda.

  Europaparlamentarikerna och andra personer som sysslar med EU-frågor besöker lokala läroanstalter och arbetsplatser under förmiddagen. På eftermiddagen ordnas ett evenemang för allmänheten i BePOP-köpcentret. Dessutom förs diskussioner om dagens tema EU och energi vid ett seminarium som är öppet för allmänheten på eftermiddagen i Promenad-centret i Björneborg. Se programmet på evenemangets webbplats.

  Sähköä ilmassa Porissa (på finska)

  Kutsu seminaariin (på finska)

  Tietoa järjestäjistä (på finska)

   

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 26/03/2013  |Till början