Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Hinta ratkaisee satakuntalaisten sähköntuottajan valinnan
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

15/03/2013

Euroopan komission Suomen-edustuston Taloustutkimus Oy:llä teettämässä kyselyssä selvitettiin Satakunnan asukkaiden suhtautumista Euroopan unioniin sekä energiantuotannossa käytettäviin vaihtoehtoihin. EU:n toiminta kiinnostaa satakuntalaisia, vaikka muuhun Suomeen verrattuna satakuntalaiset kokivat Suomen EU-jäsenyyden jonkin verran kielteisempänä asiana. Tuulivoima sai eniten kannatusta vaihtoehtoisista energiantuotannon malleista satakuntalaisten keskuudessa.

  Hinta ratkaisee satakuntalaisten sähköntuottajan valinnan

  EU:n toiminta kiinnostaa satakuntalaisia

  Kaksi viidestä satakuntalaisesta pitää kyselyn mukaan Suomen EU-jäsenyyttä hyvänä asiana ja vain 28 % huonona asiana. Loput suhtautuivat asiaan neutraalisti tai eivät kertoneet kantaansa.

  Kyselyyn vastanneista 28 % katsoi EU-jäsenyyden vaikuttaneen heidän jokapäiväiseen elämäänsä erittäin tai melko myönteisesti. Erittäin tai melko kielteiseksi vaikutuksen koki 29 %. Kolmannes vastanneista näki, että jäsenyydellä ei ole enempää myönteistä kuin kielteistäkään vaikutusta. Loput eivät ottaneet kantaa ollenkaan.

  Kyselyyn vastanneista yli puolet (53 %) oli melko tai erittäin kiinnostuneita ja vastaavasti alle puolet (46 %) vain vähän tai ei lainkaan kiinnostuneita EU:n toiminnasta. Yli puolet (55 %) vastanneista satakuntalaisista oli sitä mieltä, että EU-asioita käsitellään mediassa sopivasti. Liian vähän EU-asioita käsitellään tiedotusvälineissä neljänneksen mielestä, kun vain 9 % koki median käsittelevän EU-asioita liikaa.

  "Satakunnassa suhtautuminen EU:hun on maan keskitasoa hieman kielteisempää, kun verrataan tuloksia muihin, samoilla kysymyksillä parin viime vuoden aikana tutkittuihin maakuntiin. Sen sijaan kiinnostus EU:n toimintaa kohtaan on hieman korkeampaa kuin muualla Suomessa", kommentoi Euroopan komission Suomen-edustuston vt. päällikkö Sari Artjoki kyselyn tuloksia.

  Tuulivoimalla korkea kysyntä satakuntalaisten keskuudessa

  Peräti 82 % satakuntalaisista vastanneista lisäisi tuulivoiman käyttöä kotiseutunsa energiantuotannossa lähivuosina. Aurinkoenergian lisäämistä ensimmäisenä vaihtoehtona kannatti 69 % ja puu- tai muuta bioenergiaa yli puolet (52 %). Satakuntalaisista 37 % valitsisi ydinvoiman ensimmäiseksi energiantuotannon lisäämisen vaihtoehdoksi.

  Satakunnan asukkaista nuoret haluavat hankkia neuvoja ja vinkkejä energian säästämiseksi mieluiten internetistä, kun taas iäkkäämmät asukkaat kuulisivat mieluummin puolueettoman energianeuvojan ohjeita. Vain 1 % vastanneista ilmoitti, etteivät he ole lainkaan kiinnostuneita energiankulutuksesta ja energian säästämisestä.

  Kyselyyn vastanneista peräti 74 % kertoi olevansa kiinnostuneita tuulivoimalla tuotetusta sähköstä, mutta vain 9 % käytti tai haluaisi käyttää uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Kyselyssä kävi ilmi, että 70 % vastanneista kertoi valitsevansa käyttämänsä sähköyhtiön hinnan perusteella. Vastanneista 23 %:lle sähköyhtiön paikallisuus olisi ensimmäinen valinnan kriteeri, ja vain 7 % oli sitä mieltä, että ympäristöasiat ovat tärkein sähköyhtiön valintakriteeri.

  "Tutkimuksesta käy hyvin ilmi, että ihmiset ovat valveutuneita ja kiinnostuneita vaihtoehtoisista energiantuotannon muodoista, mutta kotitalouden taloustilanne asettaa reunaehdot todelliselle valinnan mahdollisuudelle", toteaa edustuston vt. päällikkö Sari Artjoki.

  Satakuntalaisten tuntoja EU:sta mittaava kysely julkistettiin EU-arjessa -kiertueen Porin tapahtuman yhteydessä perjantaina 15.3.

  Ohjelma ja esiintyjät osoitteessa: www.euarjessa.fi.
  Satakunnan maakuntatutkimuksen raportti  
  Kooste maakuntatutkimuksista

  Lisätietoja:

  Kyselyn tulokset: Euroopan komission Suomen-edustuston vt. päällikkö Sari Artjoki, (09) 6226 5463.

  EU arjessa -tapahtumilla halutaan lisätä vuoropuhelua EU:n vaikutuksista kansalaisten arkeen. Lähtökohtana ovat maakunnille tärkeät EU-aiheet ja alueen asukkaiden ajatukset EU:sta.

  EU arjessa Porissa 15.3.

  EU arjessa -kiertue jatkaa maaliskuussa Poriin, jossa teemana on EU ja energia. EU arjessa -tapahtuma tuo Satakunnan pääkaupunkiin useita meppeja ja muita EU-vaikuttajia vaihtamaan ajatuksia ja keskustelemaan ajankohtaisista EU-asioista porilaisten ja satakuntalaisten kanssa.

  Mepit ja muut EU-vaikuttajat vierailevat aamupäivän aikana paikallisissa oppilaitoksissa ja työpaikoilla. Porissa järjestetään iltapäivän aikana yleisölle avoin tapahtuma BePOP-kauppakeskuksessa. Tämän lisäksi päivän teemasta eli EU:sta ja energiasta keskustellaan iltapäivällä Porin Promenadi-keskuksessa järjestettävässä avoimessa yleisöseminaarissa. Lue päivän ohjelmasta lisätietoja tapahtuman omalla kotisivulla.

  Sähköä ilmassa Porissa

  Kutsu seminaariin

  Tietoa järjestäjistä

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 26/03/2013  |Sivun alkuun