Sökväg


Om oss
Om representationen

Nolltolerans mot kvinnlig könsstympning
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

07/03/2013

Inför den internationella kvinnodagen fredagen den 8 mars anslöt sig kommissionär Cecilia Malmström Cecilia Malmström och kommissionens vice ordförande Viviane Reding till människorättsaktivister för att kräva nolltolerans mot kvinnlig könsstympning.

  Nolltolerans mot kvinnlig könsstympning

  Europeiska jämställdhetsinstitutet har lagt fram en ny rapport om kvinnlig könsstympning i EU. I rapporten sägs att kvinnlig könsstympning är ett globalt transnationellt problem. Även om det saknas handfasta bevis för att kvinnlig könsstympning sker i EU, har tusentals kvinnor och flickor som bor i EU utsatts för det övergreppet antingen innan de flyttade till EU eller när de reste utanför EU.

  Enligt rapporten finns det offer, eller potentiella offer, i minst 13 EU-länder, också i Finland. Rapporten efterlyser också behovet av exakta uppgifter som underlag för att ta itu med problemet.

  Om man vill utrota kvinnlig könsstympning kommer det enligt rapporten att krävas en bred arsenal av åtgärder inriktade på insamling av uppgifter, förebyggande arbete, skydd av riskutsatta flickor, åtal av förövare och hjälp till offer. Offer för kvinnlig könsstympning kan förlita sig på skydd från ett EU-direktiv om brottsoffers rättigheter, som antogs den 4 oktober 2012, som uttryckligen säger att kvinnlig könsstympning är en form av könsrelaterat våld.

  Men även om det i alla EU-länder och i Kroatien finns rättsliga bestämmelser för att åtala dem som utför kvinnlig könsstympning, är det mycket sällan brotten leder till åtal. Detta beror på svårigheter att upptäcka övergreppen, samla in tillräckliga bevis, motvilja mot att anmäla brott och, framförallt, bristande kunskaper om kvinnlig könsstympning.

  Kommissionen har också inlett ett offentligt samråd som ska samla idéer för hur man bäst kan utveckla åtgärder på EU-nivå för att bekämpa könsstympningen. Samrådet kommer att pågå till den 30 maj 2013. Kommissionen har också anslagit 3,7 miljoner euro som stöd för medlemsstaternas åtgärder för att öka medvetenheten om våld mot kvinnor och ytterligare 11,4 miljoner euro till icke-statliga organisationer och andra som arbetar med offer.

  Se vice ordförande Viviane Redings videoklipp

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 12/03/2013  |Till början