Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

07/03/2013

Perjantaina maaliskuun 8. päivänä vietetään kansainvälistä naistenpäivää. Päivän kunniaksi Euroopan komission varapuheenjohtaja Viviane Reding ja komissaari Cecilia Malmström yhdessä ihmisoikeusaktivistien kanssa vaativat nollatoleranssia naisten sukuelinten silpomiseen.

  Nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen

  Euroopan tasa-arvoinstituutti on julkaissut raportin naisten sukuelinten silpomisesta EU:ssa. Raportissa todetaan, että naisten sukuelinten silpominen on globaali ja valtioiden rajat ylittävä ilmiö. Vaikka ei ole saatu vankkoja todisteita siitä, että naisten sukuelinten silpomista harjoitettaisiin EU:ssa, tuhannet unionin alueella elävät naiset ja tytöt ovat joutuneet tämän käytännön uhreiksi joko ennen muuttoaan EU:hun tai matkustettuaan unionin ulkopuolelle.

  Raportin mukaan uhreja tai potentiaalisia uhreja on ainakin 13:ssa EU:n jäsenvaltiossa, myös Suomessa. Raportissa todetaan, että ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan tarkkoja tietoja.

  Jotta naisen sukuelinten silpominen voidaan lopettaa, raportin mukaan tarvitaan monenlaisia toimia, jotka koskevat tietojen keruuta, ehkäisemistä, riskiryhmiin kuuluvien tyttöjen suojelua, syyllisten asettamista syytteeseen sekä palvelujen tarjoamista uhreille. Uhrit voivat saada suojelua rikoksen uhrien oikeuksia koskevan EU:n direktiivin nojalla, joka annettiin 4. lokakuuta 2012 ja jossa nimenomaan mainitaan naisten sukuelinten silpominen eräänä sukupuoleen perustuvan väkivallan muotona.

  Vaikka kaikki jäsenvaltiot ja Kroatia ovat hyväksyneet säännökset, joiden nojalla naisten sukuelinten silpomiseen syyllistyneet voidaan asettaa syytteeseen, syyte nostetaan vain hyvin harvoin. Tämä johtuu ongelmista tapausten havaitsemisessa ja riittävien todisteiden keräämisessä, uhrien haluttomuudesta tehdä rikosilmoitus sekä puutteellisesta tietämyksestä naisten sukuelinten silpomisesta.

  Komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen kerätäkseen näkemyksiä siitä, miten EU:n tasolla voitaisiin parhaiten kehittää toimia naisten sukuelinten silpomisen torjumiseksi. Kuuleminen jatkuu 30. toukokuuta 2013 asti. Komissio on myös ilmoittanut myöntävänsä 3,7 miljoonaa euroa lisätukea jäsenvaltioiden toimiin, joilla lisätään tietoisuutta naisiin kohdistuvasta väkivallasta, sekä 11,4 miljoonaa euroa kansalaisjärjestöille ja muille uhrien parissa työskenteleville tahoille.

  Katso varapuheenjohtaja Viviane Redigin videoviesti

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 12/03/2013  |Sivun alkuun