Sökväg


Om oss
Om representationen

Nolltolerans mot kvinnlig könsstympning
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

06/03/2013

Inför den internationella kvinnodagen den 8 mars anslöt sig i dag kommissionär Cecilia Malmström och kommissionens vice ordförande Viviane Reding till människorättsaktivister för att kräva nolltolerans mot kvinnlig könsstympning.

  Bryssel den 6 mars 2013. IP/13/189

  Kommissionen anordnade en rundabordsdiskussion på hög nivå för att diskutera hur EU kan hjälpa medlemsländerna att utrota könsstympningen, som drabbat flera hundratusentals kvinnor i EU. Kommissionärerna åtföljdes av ledamöter från Europaparlamentet och ledande företrädare för kampanjen mot kvinnlig könsstympning, bland andra ”ökenblomman” Waris Dirie, Khady Koita och Chantal Compaoré – som är Burkina Fasos första dam.

  Parallellt med detta inledde kommissionen i dag ett offentligt samråd som ska samla idéer för hur man bäst kan utveckla åtgärder på EU-nivå för att bekämpa könsstympningen. Samrådet kommer att pågå till den 30 maj 2013. Kommissionen har också anslagit 3,7 miljoner euro som stöd för medlemsländernas åtgärder för att öka medvetenheten om våld mot kvinnor och ytterligare 11,4 miljoner eurotill icke-statliga organisationer och andra som arbetar med offer.

  - I dag inleder kommissionen samarbete med några mycket inspirerande kvinnor för att kräva nolltolerans mot kvinnlig könsstympning.Det är en extremt skadlig sed som skador kvinnors och flickors mänskliga rättigheter.EU kommer att kämpa för att sätta stopp för den. Inte bara på internationella kvinnodagen, utan på årets alla dagar, sade vice ordförande Reding, som är EU:s kommissionär med ansvar för rättsliga frågor. Jag uppmanar alla som har kunskap på området att komma med idéer hur man bäst kan stoppa könsstympningen.

  - Kvinnlig könsstympning är en grov kränkning av de mänskliga rättigheterna. Risken för att bli utsatt för den typen av övergrepp bör utgöra giltigt skäl för att bevilja asyl eller erbjuda humanitärt skydd. Vår asyllagstiftning fäster särskild uppmärksamhet på kvinnor och flickor som söker asyl på grund av risken för att utsättas för fysisk stympning. Kvinnor och flickor som risker att utsättas för könsstympning eller föräldrar som befarar att de kommer att förföljas eftersom de vägrar att låta sitt barn könsstympas bör få lämpligt skydd i Europa, säger Cecilia Malmström, som är EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor.

  Dagens rundabordsdiskussion om kvinnlig könsstympning sker samtidigt som Europeiska jämställdhetsinstitutet lägger fram en ny rapport om kvinnlig könsstympning i EU. Rapporten är ett svar på en begäran från Viviane Reding. I rapporten sägs att kvinnlig könsstympning är ett globalt transnationellt problem. Även om det saknas handfasta bevis för att kvinnlig könsstympning sker i EU, har tusentals kvinnor och flickor som bor i EU utsatts för det övergreppet antingen innan de flyttade till EU eller när de reste utanför EU.

  Enligt rapporten finns det offer, eller potentiella offer, i minst 13 EU-länder, däribland även i Finland, Sverige och Danmark.

  Men även om det i alla EU-länder och i Kroatien finns rättsliga bestämmelser för att åtala dem som utför kvinnlig könsstympning, är det mycket sällan brotten leder till åtal. Detta beror på svårigheter att upptäcka övergreppen, samla in tillräckliga bevis, motvilja mot att anmäla brott och, framförallt, bristande kunskaper om kvinnlig könsstympning.

  Europeiska jämställdhetsinstitutet har därför också offentliggjort en rapport som innehåller exempel på goda metoder i nio medlemsländer för att bekämpa kvinnlig könsstympning, bl.a.:

  • Ett nederländskt projekt för att förhindra kvinnlig könsstympning genom samarbete mellan sjukvårdspersonal, polis, skola, organisationer för skydd av barn och migrantorganisationer.
  • En fransk organisation som är inriktad på att väcka åtal vid kvinnlig könsstympning genom att fungera som ”civil part” vid rättegångar.
  • En specialiserad sjukvårdstjänst i Storbritannien med 15 kliniker som ska ta hand om de speciella behoven hos kvinnor som blivit utsatta för könsstympning.

  Mer information:

  Europeiska kommissionen – Ett slut på könsrelaterat våld:

  http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

  Rapport från Europeiska jämställdhetsinstitutet – Kvinnlig könsstympning i Europeiska unionen och Kroatien

  Nationella faktablad – Kvinnlig könsstympning i Europeiska unionen och Kroatien

  Offentligt samråd:

  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/130306_en.htm

  Facebook: Skicka dina ”nolltoleransfoton”:

  COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

  Hashtaggar på twitter: #zeroFGM

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 06/03/2013  |Till början