Sökväg


Om oss
Om representationen

Framsteg trots motvind
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

27/02/2013

Finansmarknaderna i EU har repat sig avsevärt sedan förra sommaren, men den ekonomiska verksamheten var fortfarande svag under andra hälften av 2012. De viktigaste indikatorerna tyder emellertid på att EU:s BNP är på väg ut ur den djupaste svackan och att vi nu kan vänta oss att den ekonomiska verksamheten långsamt tar ny fart.

  Framsteg trots motvind

  Tillväxtökningen kommer i början att drivas av ökad extern efterfrågan. Inhemsk investering och konsumtion förväntas återhämta sig senare under året och till 2014 räknar man med att inhemsk efterfrågan kommer att ta över som viktigaste drivkraft för ökad BNP-tillväxt.

  Den svaga ekonomiska verksamheten under slutet av 2012 innebär att det nya året börjar på en mycket låg nivå. Eftersom tillväxten samtidigt ökar långsammare än väntat får man räkna med en låg BNP-tillväxt under 2013. Prognoserna tyder på en tillväxt på 0,1 % i EU och en minskning med 0,3 % i euroområdet. De kvartalsvisa BNP-utvecklingarna är något dynamiskare än de årliga siffrorna antyder, och under fjärde kvartalet 2013 förväntas BNP ligga 1,0 % över den nivå som uppnåddes under sista kvartalet 2012 i EU, och 0,7 % i euroområdet.

  Finlands BNP-tillväxt väntas bli 0,3 procent i år och 1,2 procent nästa år. Arbetslösheten i Finland ökar i år till 8 procent, och väntas sjunka till 7,9 procent nästa år.

  Kontrasten mellan den förbättrade situationen på finansmarknaderna och de dämpade makroekonomiska utsikterna för 2013 beror till stor del på balansräkningsjusteringarna, som fortsätter att bromsa den kortsiktiga tillväxten. När justeringarna fortskrider kommer de också att främja tillväxten under 2014, som beräknas bli 1,6 % i EU och 1,4 % i euroområdet.

  – Den pågående ombalanseringen av den europeiska ekonomin fortsätter att bromsa tillväxten på kort sikt. Läget kan sammanfattas på följande sätt: Vi har nedslående data från slutet av förra året, något mer uppmuntrande signaler från den allra senaste tiden och ett ökande förtroende bland investerare inför framtiden. De kraftfulla politiska åtgärder som vidtagits på senare tid lägger grunden för en återhämtning. Vi måste fortsätta våra reformer och inte släppa efter på tempot, för då riskerar vi att åter förlora det förtroende som börjar uppstå igen, och därigenom försena den tillväxt- och sysselsättningsökning vi så väl behöver, säger Olli Rehn, kommissionens vice ordförande med ansvar för ekonomiska och monetära frågor samt euron.

  Läs kommissionens rapport här (på engelska)

  Läs hela pressmeddelandet här.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 07/03/2013  |Till början