Sökväg


Om oss
Om representationen

Debatt med medborgarna om Europas framtid
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

20/02/2013

Medan debatten om Europas framtid tar fart vänder sig EU-kommissionen direkt till invånare i städer runtom i Europa för att få höra deras åsikter. Den 22 februari 2013 ska vice ordförande Viviane Reding besöka Coimbra i Portugal och diskutera med över 200 invånare om deras förväntningar. Diskussionspunkterna kommer att tas upp i den kommande rapporten om EU-medlemskapet 2013 och beaktas i arbetet med att utforma kommissionens förslag till fördragsändringar för att skapa ett starkare EU för framtiden.

  Bryssel den 18 februari 2013. IP/13/129

  De närmaste månaderna och åren blir avgörande för EU:s framtida inriktning. Sedan EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso höll sitt tal om tillståndet i unionen i september (SPEECH/12/596) pågår debatten om Europas framtid för fullt. I slutet av 2012 lade kommissionen fram en plan för utveckling av den ekonomiska och monetära unionen (se IP/12/1272), som följdes av en rapport av de fyra ordförandena för rådet, kommissionen, Eurogruppen och Europeiska centralbanken. Kommissionen kommer att lägga fram sina förslag om politisk union före valen till Europaparlamentet 2014. 

  I januari drog EU-kommissionen igång Europaåret för medborgarna – ett år som tillägnas medborgarna och deras rättigheter. I år firar man 20-årsdagen för EU-medborgarskapet och det är endast ett år kvar till valen till Europaparlamentet 2014. Under hela året träffar ledamöter från EU-kommissionen befolkningen vid s.k. medborgardialoger runtom i Europa för att prata om invånarnas förväntningar inför framtiden.

  Följ debatten live via web stream. Man kan också delta via Twitter (hashtaggar #DCCoimbra eller #EUDeb8) från hela Europa.

  Mycket har åstadkommits under de tjugo år vi har haft ett EU-medborgarskap. En färsk undersökning visar att 63 % av befolkningen idag känner sig som européer.

  Runtom i EU utövar medborgare sina rättigheter varje dag. De har fått ökat skydd vid gränsöverskridande inköp, garanterad vård i övriga EU-medlemsstater genom det europeiska sjukförsäkringskortet och billigare roamingavgifter ‑ allt tack vare EU:s lagstiftning. Men människor är inte alltid medvetna om dessa rättigheter. En ny opinionsundersökning visar att bara drygt en tredjedel av EU-medborgarna (36 %) anser sig vara väl informerade om sina rättigheter som EU-medborgare.

  Detta är anledningen till att EU-kommissionen har gjort 2013 till Europaåret för medborgarna, ett år som tillägnas medborgarna och deras rättigheter. Det finns två mål: Hälften av arbetet kommer att handla om att förklara vad det betyder att vara en EU-medborgare och vilka rättigheter man åtnjuter i egenskap av EU-medborgare.

  Det andra målet kommer att handla om att lyssna på människor. Under hela 2013 kommer vice ordförande Viviane Reding och andra EU-kommissionärer att i samarbete med nationella och lokala politiker hålla debatter med EU-medborgare över hela EU för att lyssna på dem och besvara deras frågor.

  EU-politiker kommer att föra en direkt debatt med medborgarna om vad de vill ha, vad de tycker om sina rättigheter och vad de vill att unionen ska åstadkomma under de kommande tio åren. EU-medborgarna måste kunna göra sig hörda och förbereda sig inför de kommande valen till Europaparlamentet.

  EU idag står vid en skiljeväg. Europas framtid är på allas läppar – med många röster som talar om en utveckling mot en politisk union, en sammanslutning av stater eller ett Europas förenta stater. För EU-kommissionen är det väsentligt att medborgarna i Europa få ett ord med i laget i denna debatt, att de tar del i sin framtid ­ före valen till Europaparlamentet 2014 och innan några ändringar i fördraget föreslås.

  Mer än hälften av EU-medborgarna (68 %) anser att deras röst inte räknas i Europa - detta måste ändras.

  12 000 medborgare deltog i ett av de största internetbaserade offentliga samråden om medborgarnas rättigheter och Europeiska unionens framtid (IP/12/461). Av de deltagare som med egna ord beskriver hur de vill att EU ska utvecklas inom en nära framtid och hur unionen bör se ut år 2020, säger en tredjedel (31 %) att de föreställer sig EU som en politisk union.

  Ett av de viktigaste syftena med dialogerna är att förbereda marken för 2014 års val till Europaparlamentet.

  Medborgarnas synpunkter kommer att hjälpa EU-kommissionen att utarbeta planer för en framtida reform av EU. Den 29 november 2012 lade kommissionen fram sin plan för att skapa en fullständig ekonomisk, monetär och finanspolitisk union, och ordförandena för Europeiska rådet, EU-kommissionen, Eurogruppen och Europeiska centralbanken gav den 5 december 2012 ut en gemensam rapport . Kommissionen och de övriga institutionerna arbetar nu med en färdplan för en politisk union. Allmänheten måste få delta i debatten om Europeiska unionens framtid och dialogerna kommer att vara ett sätt att ge dem en röst och en plattform för detta.

  Samtidigt arbetar EU-kommissionen också för att avlägsna hinder som är frustrerande för medborgarna. EU:s medborgarskapsrapport (2010 (se IP/10/1390 och MEMO/10/525) innehåller 25 konkreta åtgärder för att undanröja de kvarstående hindren för EU-medborgarnas fria rörlighet i EU. En sådan åtgärd är att öka människors medvetande om sitt EU-medborgarskap, sina rättigheter och vad dessa innebär i det dagliga livet.

  Läs mer

  Debatter med allmänheten om EU:s framtid

  Europaåret för medborgarna 2013

  EU-medborgarna yttrar sig: Resultatet av samråden om EU-medborgarnas rättigheter

  Webbplats för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättsliga frågor:

  http://ec.europa.eu/reding

  Följ vice ordföranden på Twitter: @VivianeRedingEU

  http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 20/02/2013  |Till början