Sökväg


Om oss
Om representationen

Skatt på finansiella transaktioner
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

15/02/2013

Kommissionen har antagit ett förslag med detaljerade bestämmelser om den skatt på finansiella transaktioner som ska genomföras i ett fördjupat samarbete. Finland deltar inte i samarbetet. På begäran av de elva EU-länder som kommer att införa skatten grundar sig det föreslagna direktivet på kommissionens ursprungliga förslag.

  Skatt på finansiella transaktioner

  Metoden att beskatta alla transaktioner med en koppling till det område där skatten tillämpas bibehålls, liksom skattesatserna på 0,1 % för aktier och obligationer och 0,01 % för derivat.

  Frankrike, Tyskland, Belgien, Österrike, Slovenien, Portugal, Grekland, Slovakien, Italien, Spanien och Estland börjar tillämpa skatten. Den förväntas ge inkomster 30–35 miljarder euro per år.

  Dagens förslag skiljer sig något från det ursprungliga förslaget om skatt på finansiella transaktioner, eftersom hänsyn har tagits till att skatten kommer att tillämpas inom ett mindre geografiskt område än vad som ursprungligen var tänkt. Förändringarna syftar främst till att garantera rättslig klarhet och stärka bestämmelserna mot skatteflykt och missbruk.

  Förslaget är en uppföljning av överenskommelsen mellan EU:s finansministrar förra månaden om att låta de elva EU-länderna gå vidare med en skatt på finansiella transaktioner inom ramen för ett fördjupat samarbete.

  Skatten har tre huvudmål. För det första kommer den att stärka den inre marknaden genom att minska antalet olika nationella metoder för att beskatta finansiella transaktioner. För det andra kommer den att innebära att finanssektorn i rimlig och betydande utsträckning bidrar till de offentliga intäkterna. Skatten kommer slutligen att stödja lagstiftningsåtgärder för att stimulera finanssektorn att satsa på en mer ansvarstagande verksamhet, inriktad på den reala ekonomin.

  Det föreslagna direktivet kommer nu att diskuteras av EU-länderna med sikte på ett genomförande inom ramen för ett fördjupat samarbete. Alla 27 EU-länder får delta i diskussionerna om förslaget. Endast de EU-länder som deltar i det fördjupade samarbetet kommer dock att få rösta, och de måste nå en enhällig överenskommelse innan samarbetet kan genomföras. Europaparlamentet kommer också att höras.

  När klartecknet för fördjupat samarbete väl hade givits kunde kommissionen gå vidare med det detaljerade förslag som kommissionen lagt fram om den skatt på finansiella transaktioner som ska tillämpas av de 11 EU-länderna.

  Se mer information här (på engelska).

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 28/02/2013  |Till början