Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Finanssitransaktiovero etenee tiiviimmässä yhteistyössä
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

15/02/2013

Komissio on hyväksynyt ehdotuksen, jossa vahvistetaan finanssitransaktioveron alalla tehtävän tiiviimmän yhteistyön yksityiskohdat. Suomi ei osallistu tiiviimpään yhteistyöhön. Direktiiviehdotus vastaa pääosin veron käyttöönottoa suunnittelevien 11 jäsenvaltion esittämän pyynnön mukaisesti alkuperäisen ehdotuksen soveltamisalaa ja tavoitteita.

  Finanssitransaktiovero etenee tiiviimmässä yhteistyössä

  Myös uuden ehdotuksen mukaan vero perittäisiin kaikista transaktioista, joilla on osoitettu yhteys alueeseen, jolla finanssitransaktioveroa kannetaan. Myös verokannat ovat alkuperäisen ehdotuksen mukaisia: 0,1 % osakkeille ja joukkovelkakirjoille ja 0,01 % johdannaisille.

  Kun finanssitransaktioveroa sovelletaan 11 jäsenvaltion alueella, vuosittain saatavien tulojen odotetaan olevan 30–35 miljardia euroa.

  Koska finanssitransaktioveroa on tarkoitus soveltaa alun perin kaavailtua pienemmällä maantieteellisellä alueella, on tänään esitettyyn ehdotukseen tehty joitakin muutoksia alkuperäiseen ehdotukseen verrattua. Muutosten tavoitteena on ennen kaikkea varmistaa lainsäädännön selkeys sekä lujittaa veronkierron ja väärinkäytösten estämistä koskevia säännöksiä.

  Komissio teki alkuperäisen ehdotuksen syyskuussa 2011. Kesällä 2012 kävi selväksi, ettei ehdotus saisi osakseen kaikkien jäsenvaltioiden yksimielistä kannatusta kohtuullisessa ajassa. Tuoreen ehdotuksen taustalla on EU:n valtiovarainministerien viime kuussa antama hyväksyntä sallia 11 jäsenvaltiolle eteneminen yhteisen finanssitransaktioveron käyttöönotossa tiivistämällä yhteistyötä.

  Finanssitransaktioverolla on kolme keskeistä tavoitetta. Ensinnäkin se lujittaa sisämarkkinoita vähentämällä toisistaan poikkeavien kansallisten lähestymistapojen kirjoa. Toiseksi se varmistaa, että finanssialan osuus julkisista tuloista on kohtuullinen ja tuntuva. Kolmanneksi finanssitransaktioverolla täydennetään sääntelytoimenpiteitä kannustamalla finanssialaa vastuullisempaan toimintaan, joka tukee reaalitaloutta.

  Jäsenvaltiot keskustelevat nyt ehdotetusta direktiivistä, jotta se voitaisiin panna täytäntöön tiivistämällä yhteistyötä. Kaikki 27 jäsenvaltiota voivat osallistua ehdotusta koskeviin keskusteluihin. Kuitenkin vain tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvilla jäsenvaltioilla on äänioikeus, ja niiden on hyväksyttävä ehdotus yksimielisesti ennen kuin se voidaan panna täytäntöön. Myös Euroopan parlamenttia kuullaan.

  Komissio voi käynnistää menettelyt finanssitransaktioverosta nyt esitetyn yksityiskohtaisen ehdotuksen soveltamiseksi 11 jäsenvaltiossa heti, kun tiiviimmälle yhteistyölle on näytetty vihreää valoa.

  Katso lisätietoja täältä (EN).

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 28/02/2013  |Sivun alkuun