Sökväg


Om oss
Om representationen

Säkrare produkter och lika spelregler på den inre marknaden
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

13/02/2013

EU-kommissionen föreslår i dag nya regler för säkrare konsumentprodukter på den inre marknaden. Samtidigt skärps kontrollerna av andra produkter än livsmedel, särskilt importerade produkter från länder utanför EU. Detta ska bidra till ett starkare konsumentskydd och lika spelregler för företagen. Farliga produkter ska inte kunna komma ut till konsumenterna, och om osäkra produkter blir lättare att identifiera och spåra blir det enklare att snabbt få bort dem från marknaden.

  Europeiska kommissionen

  Pressmeddelande

  Säkrare produkter och lika spelregler på den inre marknaden

  Bryssel den 13 februari 2013. IP/13/111

  EU-kommissionen föreslår i dag nya regler för säkrare konsumentprodukter på den inre marknaden. Samtidigt skärps kontrollerna av andra produkter än livsmedel, särskilt importerade produkter från länder utanför EU. Detta ska bidra till ett starkare konsumentskydd och lika spelregler för företagen. Farliga produkter ska inte kunna komma ut till konsumenterna, och om osäkra produkter blir lättare att identifiera och spåra blir det enklare att snabbt få bort dem från marknaden.

  De två lagförslagen kompletteras med en plan för marknadskontroll med 20 åtgärder.  Dessa ska vidtas senast 2015 för att stärka marknadskontrollen enligt de nuvarande reglerna tills de nya reglerna träder i kraft.

  För närvarande är EU:s regler om marknadskontroll och produktsäkerhet splittrade över många olika rättsakter, vilket skapar luckor och överlappningar. De förslag som kommissionen lägger fram i dag ska göra reglerna om identifiering och spårbarhet för konsumentprodukter enhetligare, och dessutom ska myndigheternas kontroller av produktsäkerhet samordnas i hela EU.

  Konsumenterna får det bättre för de ger alla säkrare produkter i hela EU och ännu starkare konsumentskydd. Det ökar konsumenternas förtroende för den inre marknaden. Också företagen drar nytta avförbätringarna för reglerna för alla produkter blir enhetligare. Det medför lägre kostnader för företagen, särskilt småföretagen, och dessutom leder bättre samordnade kontroller till att orättvis konkurrens från oseriösa eller ohederliga aktörer undanröjs.

  Förslagen kommer nu att beredas av Europaparlamentet och rådet. Lagstiftningen kan komma att träda i kraft under 2015.

  MEMO/13/93

  Paketet finns på webbplatserna för GD Hälsa och konsumentfrågor och GD Näringsliv.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 14/02/2013  |Till början