Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen undersökte övergångssummor inom fotboll
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

07/02/2013

Fotbollsklubbarna spenderar ungefär 3 miljarder euro per år på spelarövergångar, men en mycket liten del av dessa pengar kommer de mindre klubbarna eller amatörfotbollen till godo, enligt en undersökning från EU-kommissionen som publiceras i dag. Antalet övergångar inom europeisk fotboll har mer än tredubblats under perioden 1995–2011, medan de belopp som klubbarna har lagt på övergångssummor har sjudubblats. Dock är det bara ett fåtal klubbar med de största intäkterna eller mycket rika investerare som står för merparten av dessa stora utgifter. Detta leder till att den obalans som finns mellan dem har och dem som inte har bara ökar, eftersom mindre än 2 % av övergångssummorna når ner till de mindre klubbarna och amatöridrotten, som är av avgörande betydelse för utvecklingen av nya talanger. Omfördelningen av pengarna inom fotbollen, som borde kompensera klubbarna för kostnaderna för att träna och fostra unga spelare, är otillräcklig för att de mindre klubbarna ska kunna utvecklas och bryta det järngrepp som de större klubbarna fortsätter att ha om turneringarna.

  Bryssel den 7 februari 2013. IP/13/95

  Övergångsregler fastställs av de styrande idrottsförbunden, t.ex. Fifa när det gäller fotboll och Fiba när det gäller basket. Fifas onlinesystem för övergångar TMS (Transfer Matching System) används av 4 600 klubbar över hela världen. Systemet har ökat insynen när det gäller internationella övergångar men mer måste göras på nationell nivå.  Det framgår av undersökningen att det nuvarande systemet fortsätter att i första hand gynna de rikaste klubbarna, stjärnspelarna och deras agenter.

  I undersökningen rekommenderas att Fifas och de nationella fotbollsförbundens regler bör säkra stärkt kontroll över finansiella transaktioner. Dessutom bör en särskild avgift införas på övergångssummor som överstiger ett visst belopp för att främja en bättre fördelning av medel från rika till mindre bemedlade klubbar. Fotbollsförbunden och klubbarna ska själva fastställa hur stort detta belopp ska vara.

  I undersökningen föreslås också en gräns för antalet spelare per klubb, en översyn av frågan om ”tredjeparts ägande” när en spelare lånas ut till en klubb av en agent, och avskaffande av kontraktsförfaranden som blåser upp övergångssummorna, t.ex. när en klubb förlänger den skyddsperiod under vilken spelare inte kan säljas utan dennes samtycke. I undersökningen förordas också att Uefa:s regler om ekonomiskt fair play genomförs fullt ut och att man inför en starkare solidaritetsmekanism för att främja ungdomsverksamheten och skyddet av minderåriga. Idrottsorganisationerna uppmanas förbättra sitt samarbete med brottsbekämpande myndigheter för att bekämpa penningtvätt och korruption.

  Undersökningen

  Sammanfattning (EN):

  EU-kommissionen webbsida om idrott

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 07/02/2013  |Till början