Sökväg


Om oss
Om representationen

Medborgarnas åsikter om EU i höstens Eurobarometer
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

26/02/2013

De första uppgifterna ur Eurobarometerundersökningen publicerades redan i december, och nu har resultatet av Finlands nationella rapport offentliggjorts. I undersökningen kartlades vad medborgarna väntar sig av Europeiska unionen och hur de förhåller sig till EU-medborgarskapet. Dessutom undersökte man hur medborgarna anser sig vara underrättade om EU-frågor och vilken information om EU de anser sig behöva.

  Medborgarnas åsikter om EU i höstens Eurobarometer

  Finlands nationella rapport  (på finska)

  Diagram över finländarnas åsikter jämfört med EU-genomsnittet  (på finska)

  Bakgrundsinformation om hur Eurobarometerundersökningen genomförs  (på finska)

  Se mer information här.

  År 2013 är Europaåret för medborgarna

  För att uppmärksamma Europaåret för medborgarna 2013 kommer en rad evenemang, konferenser och seminarier att anordnas i hela EU på europeisk, nationell, regional och lokal nivå.

  Se evenemangskalendern här. Kommissionen planerar också att öka synligheten för de flerspråkiga webbportalerna Europa direkt och Ditt Europa, som kommer att bli viktiga inslag i ett allomfattande informationssystem om EU-medborgares rättigheter, och stärka den roll som verktyg för problemlösning, t.ex. SOLVIT, spelar för att förbättra EU-medborgarnas möjligheter att utöva och försvara sina rättigheter.

  Under temaåret förbereder man sig också inför inför de kommande valen till Europaparlamentet 2014.

  Det kommer att hållas många fler debatter på olika orter i EU under 2013 där beslutsfattare på EU-nivå och lokal nivå kan diskutera med en bred allmänhet från hela EU. Klicka på följande länk för att följa debatterna här.

  För att förbereda Europaåret för medborgarna höll kommissionen ett brett offentligt samråd sommaren 2012 där den frågade EU-medborgarna vilka problem de stött på när de utövat sina rättigheter som EU-medborgare. De svarande klargjorde att de sätter stort värde på sina EU-rättigheter – särskilt den fria rörligheten och de politiska rättigheterna. De skulle vilja ha ett fullt genomfört EU-område där det går att leva, arbeta, flytta, studera och handla utan administrativa hinder eller diskriminering. De framhöll dock att det ännu är en bit kvar till detta. De pekade på olika problem, särskilt vad gäller att få EU-rättigheterna respekterade på lokal nivå. Resultatet av samrådet finns här (på engelska).

  Under Europaåret för medborgarna 2013 kommer kommissionen att offentliggöra en andra rapport om EU-medborgarskapet som ska innehålla en handlingsplan för hur man kan avskaffa de hinder som fortfarande finns för att EU-medborgarna ska kunna dra full nytta av de rättigheter som EU-medborgarskapet ger.

  http://europa.eu/citizens-2013/

  RAPPORT OM EU-MEDBORGARSKAPET 2010
  Att undanröja hindren för EU-medborgarnas möjligheter att utöva sina rättigheter

   

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 11/03/2013  |Till början