Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Kansalaisten mielipide EU:sta syksyn Eurobarometrissa
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

26/02/2013

Syksyn Eurobarometrista julkaistiin ensimmäiset tulokset jo joulukuussa, ja nyt on julkaistu Suomen kansallisen raportin tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin, mitä kansalaiset odottavat Euroopan unionilta ja miten he samaistuvat EU-kansalaisuuteen. Lisäksi siinä selvitettiin kansalaisten arvioita omasta tiedontasostaan ja tiedon tarpeesta EU:ta koskevissa asioissa.

  Kansalaisten mielipide EU:sta syksyn Eurobarometrissa

  Suomen kansallinen raportti

  Diagrammeja suomalaisten mielipiteistä verrattuna EU-keskiarvoon

  Taustatietoa Eurobarometrin laatimisesta

  Katso lisätietoja täältä

  Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013

  Euroopan kansalaisten vuonna kannustetaan kaikkia osallistumaan keskusteluun Euroopan unionin tulevaisuudesta sekä tutustumaan EU-kansalaisuuden mukanaan tuomiin oikeuksiin ja käyttämään niitä!

  Vuosi 2013 on EU-kansalaisuuden 20-vuotisjuhlavuosi. Jokainen EU:n jäsenvaltion kansalainen on myös EU:n kansalainen. EU:n kansalaisuus ei korvaa oman maan kansalaisuutta vaan antaa haltijalleen lisäoikeuksia, joilla on merkitystä myös jokapäiväisessä elämässä. Vuonna 1993 tuli voimaan Maastrichtin sopimus, jolla luotiin sekä EU:n kansalaisuus että sisämarkkinat ja neljä vapautta, eli ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääomien vapaa liikkuvuus. Teemavuosi nojaa nimenomaan vapaaseen liikkuvuuteen ja lisäksi vuoden aikana nostetaan esiin sen mukanaan tuomia muita oikeuksia, kuten kuluttajan oikeudet.

  Miksi vuosi on nimetty Euroopan kansalaisten vuodeksi?

  Vuonna 2010 julkaistiin Katsaus EU:n kansalaisuuteen , jonka mukaan EU-kansalaiset eivät hyödynnä oikeuksiaan täysimääräisesti, koska he eivät tiedä niistä.

  Vuonna 2010 julkaistun Eurobarometrin mukaan 79 % EU:n kansalaisista tuntee termin ”EU:n kansalainen”, 43 % tietää mitä se tarkoittaa ja mutta vain 32 % sanoo tietävänsä EU:n kansalaisuuden mukanaan tuomat oikeudet. Suomalaisista 49 % tuntee termin ja tietää mitä se tarkoittaa, 44 % tuntee termin mutta ei ole varma mitä se tarkoittaa ja 8 % sanoo, että ei ole koskaan kuullutkaan EU:n kansalaisuudesta. 60 % suomalaisista sanoo, että he eivät kovin hyvin tiedä oikeuksiaan EU:n kansalaisina (EU 27 keskiarvo on 48 %). Tätä tietovajetta paikataan vuoden aikana erilaisissa tapahtumissa, verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa!

  Komissio järjesti teemavuoden valmistelua varten kesällä 2012 laajan julkisen kuulemisen, jossa kysyttiin, millaisia vaikeuksia kansalaiset olivat kohdanneet unionin kansalaisille kuuluvien oikeuksiensa käyttämisessä. Vastauksista kävi selväksi, että kansalaiset arvostavat suuresti unionin kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia, erityisesti vapaata liikkumisoikeutta ja poliittisia oikeuksia. Kansalaiset haluaisivat, että Euroopasta tulisi alue, missä kansalaiset voivat elää, tehdä työtä, liikkua, opiskella ja tehdä ostoksia ilman turhaa byrokratiaa tai syrjintää. Tämä ei kuitenkaan ole vielä käytännön todellisuutta. Vastauksissa tuotiin esiin erilaisia ongelmia, kuten se, että unionin kansalaisuuteen liittyvät oikeudet eivät aina toteudu paikallistasolla. Kuulemisen tulokset ovat saatavilla täällä (englanniksi).

  Komissio julkaisee Euroopan kansalaisten teemavuoden aikana järjestyksessä toisen katsauksen EU:n kansalaisuuteen. Kyseessä on toimintasuunnitelma, jonka avulla poistetaan viimeisetkin esteet, jotka estävät kansalaisia käyttämästä täysimääräisesti oikeuksiaan EU:n kansalaisina.

  Miten kansalaisten vuosi näkyy Suomessa ja muualla Euroopassa?

  Teemavuotta toteuttaa laaja verkosto toimijoita. Vastuuministeriönä on Valtioneuvoston kanslia http://vnk.fi/hankkeet/kansalaiset2013/fi.jsp. Teemavuotta koordinoi Eurooppalainen Suomi http://www.eurooppalainensuomi.fi/kansalaiset2013/, jonka sivuilta löytyy kaikkien verkoston toimijoiden nettisivut ja tapahtumakalenteri. Teemavuosi tulee näkymään myös sosiaalisessa mediassa. Twitterissä keskustelua voi käydä jo nyt hashtageilla #kansalaiset2013 ja #EYC2013.

  Teemavuoden avajaisia vietetään tiistaina 26.2.2013 Eurooppasalissa.

  Edustusto pitää teemavuotta esillä muun muassa Eurooppa-päivänä, Maailma kylässä –festivaalilla, EU arjessa –tapahtumissa ja Porin SuomiAreenalla.

  Euroopan kansalaisten teemavuotta vietetään järjestämällä eri puolilla EU:ta kansallisia, alueellisia ja paikallisia tapahtumia, konferensseja ja seminaareja. Katso tapahtumakalenteri täältä. Komissio aikoo myös lisätä monikielisten Europe Direct- ja Sinun Eurooppasi -portaalien näkyvyyttä, sillä ne antavat keskitetysti tietoa EU:n kansalaisten oikeuksista. Kansalaisille on tarjolla välineitä ongelmien ratkaisemiseksi, esimerkiksi SOLVIT, ja niiden roolia painotetaan. Teemavuoden aikana valmistaudutaan myös vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin.

  Vuoden mittaan eri puolilla Eurooppaa järjestetään runsaasti tilaisuuksia, joissa kansalaisilla on mahdollisuus keskustella eurooppalaisten ja paikallisten päättäjien kanssa. Lisätietoja keskusteluista on saatavilla täällä.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 11/03/2013  |Sivun alkuun