Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Euroopan tietosuojapäivä 2013 — kohti luotettavaa ja nykyaikaista EU:n tietosuojasäännöstöä
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

28/01/2013

Tänään vietetään Euroopan tietosuojapäivää. Euroopan komissio esitti juuri ennen viime vuoden tietosuojapäivää EU:n tietosuojasääntöjen perusteellista uudistamista, jotta ne saataisiin vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Vuoden kuluessa on tapahtunut paljon, ja neuvottelut uusista säännöistä etenevät nopeassa tahdissa.

  Euroopan komissio

  Lehdistötiedote

  Bryssel 28. tammikuuta 2013 — IP/13/57

  Digitaalitalouden menestyminen edellyttää luottamusta. Monet suhtautuvat varoen henkilötietojensa antamiseen verkkoympäristössä eivätkä sen vuoksi mielellään käytä internetpalveluja ja muuta uutta teknologiaa. Selkeät, luotettavat ja johdonmukaisesti sovelletut säännöt tekevät tietojenkäsittelystä turvallisempaa ja edullisempaa ja lujittavat käyttäjien luottamusta. Luottamus taas edistää kasvua. Eräiden arvioiden mukaan EU:n BKT voisi kasvaa vuoteen 2020 mennessä jopa 4 prosenttia enemmän, jos EU:ssa toteutettaisiin tarvittavat toimenpiteet modernien digitaalisten sisämarkkinoiden luomiseksi.

  Euroopan oikeusministerit keskustelivat 26. lokakuuta 2012 ja 18. tammikuuta 2013 uudistusehdotuksista, jotka koskevat mm. oikeutta tulla unohdetuksi, henkilötietojen väärinkäyttöön syyllistyneille organisaatioille määrättäviä sakkoja sekä uusista säännöistä yrityksille aiheutuvia kustannuksia ja hyötyä. Sillä välin Euroopan komissio pani 8. tammikuuta 2013 tyytyväisenä merkille, että Euroopan parlamentti oli uudistusehdotuksia koskevissa mietintöluonnoksissa antanut tukensa EU:n tietosuojasääntöjen lujittamiselle. Sekä Euroopan parlamentti että Euroopan unionin neuvostossa kokoontuvat jäsenvaltioiden ministerit jatkavat tietosuojasääntöjen käsittelyä tulevina kuukausina puheenjohtajamaa Irlannin johdolla.

  Digitaaliaikana henkilötietojen kerääminen ja tallentaminen on välttämätöntä. Tietoja käyttävät kaikki yritykset vakuutusyhtiöistä ja pankeista verkkoyhteisöpalveluihin ja hakukoneisiin. Globalisoituneessa maailmassa tietojen siirtämisestä kolmansiin maihin on tullut merkittävä osa arkipäivää. Verkko ei tunne maantieteellisiä rajoja, ja tietotekniikan etäresurssipalvelujen välityksellä tietoja voidaan lähettää Berliinistä käsiteltäväksi Bostoniin ja tallennettavaksi Bangaloreen.

  Eurooppalaisista 74 prosenttia kokee, että henkilötietojen luovuttaminen on nykymaailmassa koko ajan yleisempää, mutta samalla 72 prosenttia internetin käyttäjistä on huolissaan siitä, että he joutuvat luovuttamaan liian paljon henkilötietoja. He kokevat, etteivät kykene täysin hallitsemaan, miten heidän tietojaan käytetään. Tämä heikentää luottamusta verkkopalveluihin ja haittaa digitaalitalouden kasvua ja Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden kehitystä yleensä.

  Euroopan komissio ehdotti 25. tammikuuta 2012 vuodelta 1995 peräisin olevien EU:n tietosuojasääntöjen kattavaa uudistusta. Tarkoituksena on vahvistaa yksityisyydensuojaa verkkoympäristössä ja antaa lisäpotkua Euroopan digitaalitaloudelle. Komission ehdotuksilla päivitetään ja uudistetaan vuoden 1995 tietosuojadirektiivissä vahvistetut periaatteet digitaaliajan vaatimusten mukaisiksi. Uudistuspakettiin sisältyvät ehdotus asetukseksi, jolla vahvistetaan EU:n yleinen tietosuojakehys, ja ehdotus direktiiviksi, jolla vahvistetaan säännöt henkilötietojen suojaamiseksi tilanteissa, joissa niitä käsitellään rikosten ehkäisemistä, selvittämistä, tutkintaa ja syytteeseenpanoa ja tähän liittyviä oikeustoimia varten.

  Komission ehdotuksissa on otettu huomioon Axel Vossin laatima Euroopan parlamentin mietintö, jossa komissiota kehotetaan uudistamaan EU:n tietosuojasääntöjä.

  Euroopan parlamentin on määrä äänestää ehdotuksista täysistunnossa huhtikuun 2013 lopussa. Irlanti, joka toimii EU:n neuvoston puheenjohtajana vuoden 2013 alkupuoliskolla, on asettanut tietosuojauudistuksen erityistavoitteeksi ja pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että siitä päästäisiin poliittiseen yhteisymmärrykseen ennen kuin sen puheenjohtajakausi päättyy kesäkuun lopussa 2013.

  Lisätietoja

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 28/01/2013  |Sivun alkuun