Sökväg


Om oss
Om representationen

Gymnasist från Åbo finsk etta i EU:s översättningstävling
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

28/01/2013

Annika Metso från Puolalanmäen lukio i Åbo vann EU-kommissionens årliga översättningstävling för gymnasieelever, Juvenes Translatores. Över 3 000 elever från 750 skolor runt om i hela EU deltog i tävlingen i november 2012. En vinnare från varje EU-land bjuds in till prisutdelningen i Bryssel i april. De får ta emot priset av kommissionär Androulla Vassiliou och får också se hur kommissionens översättare arbetar.

  Europeiska kommissionen

  Pressmeddelande

  Bryssel den 28 januari 2013 – IP/13/55

  Tävlingsuppgiften var att översätta en text på en sida, skriven på det språk deltagarna själva valt bland de officiella EU-språken. Det finns 23 officiella EU-språk, vilket ger 506 olika språkkombinationer. Vinnarna företrädde ett omfattande språkmångfald: bland dem översatte elva från engelska, fem från franska, fem från spanska, fyra från tyska, en från estniska och en från iriska. Översättningarna bedömdes sedan av EU-kommissionens översättare.

  Enligt domarna var nivån mycket hög, det fanns många utmärkta tävlingsbidrag. Annika Metso översatte en text från franska till finska. Särskilt fäste sig domarna vid hur väl Annika verkade förstå källspråket. Dessutom behärskar hon finsk grammatik och punkteringsreglerna. Översättningen är gjord på flytande finska och Annika har modigt frigjort sig från originalets meningsbyggnad. Förutom för språk intresserar sig Annika också för matematik, bildkonst och idrott.

  Det gemensamma temat för årets texter var solidaritet mellan generationerna, som också var temat för Europaåret 2012.

  Tävlingen Juvenes Translatores (”unga översättare” på latin) anordnas varje år av EU-kommissionens generaldirektorat för översättning. Den ska främja språkinlärning i skolorna och ge ungdomarna en inblick i hur det är att arbeta som översättare. Tävlingen riktar sig till 17-åriga gymnasieelever (i denna omgång födda 1995) och äger rum samtidigt i alla de utvalda skolorna i EU. Några tävlingsdeltagare har faktiskt senare valt att studera språk och bli översättare.

  Mer information:

  Tävlingens webbplats: ec.europa.eu/translatores

  Facebook: facebook.com/translatores

  Twitter: @translatores

  JT-blogg för lärare: http://blogs.ec.europa.eu/translatores/

  GD Översättning: ec.europa.eu/dgs/translation

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 28/01/2013  |Till början