Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen sänder Finland 2 motiverade yttranden
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

24/01/2013

Kommissionen har skickat Finland två motiverade yttranden i två från varandra vitt skillda fall. Det rör sig om det andra steget i EU:s överträdelseförfarande, och Finland har nu två månader på sig att svara. Om svaren inte är tillfredsställande kan kommissionen gå vidare med ärendet till domstolen.

  Miljö: kommissionen ber Finland anpassa sin nationella lagstiftning till gruvavfallsdirektivet

  Kommissionen ber Finland att anpassa sin lagstiftning till gruvavfallsdirektivet, som ska förebygga eller minimera gruvindustrins inverkan på folkhälsa och miljö. Finland skulle ha införlivat direktivet senast den 1 maj 2008. Kommissionen skickade en formell underrättelse till Finland i juni 2012. Eftersom Finland fortfarande inte har antagit den lagstiftning som krävs skickar nu kommissionen ett motiverat yttrande.

  Vägtransport: kommissionen ber Finland agera i fråga om trafiksäkerhet

  Kommissionen ber Finland, Storbritannien och Österrike att införliva kraven i direktivet om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet (direktiv 2010/48/EU). Det är viktigt på grund av den tekniska utveckling som skett på fordonsområdet, så att det ska gå bättre att kontrollera fordonens säkerhet. Alla tre länder har underlåtit att lämna uppgifter till kommissionen, vilket de skulle ha gjort senast den 31 januari 2011. De har inte heller gjort något efter kommissionens formella underrättelse. Därför skickar nu kommissionen ett motiverat yttrande.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 24/01/2013  |Till början