Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Komissio lähettää Suomelle kaksi perusteltua lausuntoa
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

24/01/2013

Komissio lähettää Suomelle perustellun lausunnon kahdessa toisistaan erillisessä asiassa. Kyseessä on EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe. Suomella on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata. Jos Suomi ei anna tyydyttävää vastausta, komissio voi haastaa sen EU:n tuomioistuimeen.

  Ympäristö: Komissio kehottaa Suomea saattamaan kansallisen lainsäädäntönsä kaivannaisjätedirektiivissä asetettujen vaatimusten mukaiseksi

  Euroopan komissio kehottaa Suomea saattamaan kansallisen lainsäädäntönsä kaivannaisjätedirektiivin mukaiseksi. Direktiivillä pyritään torjumaan haitat, joita kaivannaisjätehuollosta aiheutuu ihmisten terveydelle ja ympäristölle, erityisesti vesistölle, ilmalle, maaperälle, eläimistölle ja kasvistolle, tai ainakin vähentämään haittoja mahdollisimman pitkälle. Suomen olisi pitänyt saattaa kaivannaisjätedirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 1. toukokuuta 2008. Komissio lähetti Suomelle virallisen ilmoituksen kesäkuussa 2012. Koska Suomi ei ole edelleenkään antanut asianmukaista lainsäädäntöä, komissio lähettää Suomelle perustellun lausunnon.

  Tieliikenne: Komissio vaatii Suomea antamaan määräaikaiskatsastusta koskevat säännökset

  Euroopan komissio on kehottanut Suomea, ItävaltaajaIsoa-Britanniaa ottamaan kansalliseen lainsäädäntöönsä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastuksesta annetussa direktiivissä (direktiivi 2010/48/EU) säädetyt vaatimukset. Näiden säännösten antaminen on tärkeää ajoneuvojen ja perävaunujen osien teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi, jotta ajoneuvojen turvallisuus voidaan todeta testeissä paremmin. Kyseiset kolme jäsenvaltiota eivät ole ilmoittaneet komissiolle tarvittavia tietoja alun perin asetettuun määräaikaan eli 31. tammikuuta 2011 mennessä. Ne eivät myöskään ryhtyneet toimiin saatuaan asiasta viralliset ilmoitukset. Tästä syystä komissio lähettää niille perustellut lausunnot.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 24/01/2013  |Sivun alkuun