Sökväg


Om oss
Om representationen

302 toppforskare får EU-bidrag
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

22/01/2013

Europeiska forskningsrådet delar ut 680 miljoner euro till 302 framstående forskare i 24 europeiska länder i den senaste omgången med bidrag till avancerad forskning. Bidragen är på upp till 2,5 miljoner euro per projekt och ger forskarna möjlighet att bedriva spetsforskning och testa sina mest banbrytande idéer tillsammans med det egna teamet.  De utvalda projekten täcker en rad olika ämnen. En forskare och hans team i Frankrike ska ta fram nya förklaringsmodeller för vissa fysiska fenomen, t.ex. supraledning. Ett team i Lettland ska med hjälp av datorvetenskap, fysik och matematik bedöma fördelarna och begränsningarna med kvantsystem. Ett annat bidrag går till en forskare i Italien som ska titta på hur ekonomiska aktörer bildar och ändrar sin uppfattning om miljön och om varandra, genom att föra in emotionella och psykologiska aspekter i befintliga modeller.

  Bryssel den 22 januari 2013 - IP/13/30

  Forskningsrådet fick in cirka 2 300 bidragsansökningar för avancerad forskning – en liten ökning jämfört med förra årets omgång (4,5 %). Ansökningsomgångens budget på 680 miljoner euro innebär också en ökning. Antalet forskare som får bidrag ökade något, från 294 till 302, medan andelen beviljade ansökningar ligger kvar på 13 %. Bidrag till avancerad forskning ges till väletablerade toppforskare oavsett ålder och nationalitet, som är vetenskapligt oberoende och vars resultat och profil gör dem till ledande inom sina respektive områden.

  I Finland fick tre forskare vid Helsingfors universitet bidrag – Eero Castrén, Yrjö Helariutta och Karri Olavi Muinonen.

  Europeiska forskningsrådet ger bidrag till toppforskare från hela världen som är baserade i Europa eller som vill flytta hit. I den här omgången kom de utvalda forskarna från 32 olika länder – de flesta var britter, tyskar, fransmän, nederländare och italienare. De kommer att driva sina forskningsprojekt vid över 160 institutioner i 24 olika europeiska länder. Storbritannien, Frankrike och Tyskland som är de största EU-länderna har också flest framgångsrika sökande. Men om man ser till befolkningsstorleken är de flesta av forskarna baserade i Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Cypern när det gäller EU-länderna, och i Schweiz och Israel bland de länder som deltar i EU:s forskningsprogram. Det speglar den höga forskningskvaliteten i dessa länder tack vare långsiktiga satsningar på forskning.

  Drygt 15 procent av forskarna är kvinnor – en ökning från 12 procent förra året. Medelåldern är 51 år.

  Av de utvalda forskningsprojekten gäller 45 procent fysik och teknik, 37 procent biovetenskap och 18 procent samhällsvetenskap och humaniora. Projekten valdes ut efter en utvärdering av 25 paneler med erkända forskare från hela världen. 

  Europeiska forskningsrådet inrättades 2007 och är det första europeiska finansieringsorganet för spetsforskning. Forskningsrådet är den nyaste och mest nyskapande delen i EU:s sjunde ramprogram för forskning (det särskilda programmet Idéer), och har en total budget på 7,5 miljarder euro under perioden 2007–2013. EU-kommissionen har i sitt nya ramprogram Horisont 2020 (2014-2020) föreslagit att budgeten ska höjas rejält till över 13 miljarder euro.

  MEMO/13/19

  Kontaktpersoner:

  Michael Jennings  +32 2 296 33 88

  Monika Wcislo  +32 2 298 65 95

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/01/2013  |Till början