Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

EU-rahoitusta 302 huippututkijalle
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

22/01/2013

Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) myöntää viimeisimmän apurahahakukierroksen perusteella 680 miljoonaa euroa 302 kokeneelle huipputason tutkijalle. Tutkijat toimivat ympäri Eurooppaa 24 eri maassa. Apurahaa myönnetään enintään 2,5 miljoonaa euroa hanketta kohti, ja sen avulla tutkijat voivat jatkaa huippututkimusta tieteen eturintamassa oman tiiminsä kanssa. Valitut hankkeet kattavat monia eri aihealueita. Yksi tutkija esimerkiksi kehittää tiiminsä kanssa Ranskassa uusia malleja, joilla voidaan selittää tiettyjä fysikaalisia ilmiöitä, kuten suprajohtavuutta (jonka avulla gekko pystyy kiipeämään pitkin seinää). Latviassa toimiva tiimi taas käyttää hyväkseen tietotekniikkaa, fysiikkaa ja matematiikkaa arvioidakseen kvanttimekaniikan etuja ja rajoituksia. Eräs Italiassa toimiva tutkija puolestaan lisää olemassa oleviin malleihin emotionaalisia ja psykologisia ominaisuuksia tutkiakseen miten talouden toimijat muodostavat ja muuttavat käsityksiään ympäristöstään ja toisistaan.

  Bryssel 22. tammikuuta 2013 — IP/13/30

  Kokeneille tutkijoille tarkoitettua Advanced Grants -apurahaa koskevassa ehdotuspyynnössä ERC:lle jätettiin noin 2 300 hakemusta eli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna (kasvu 4,5 %). Myös apurahabudjetti kasvoi hieman, ja on nyt 680 miljoonaa euroa. Rahoitusta saavien tutkijoiden määrä kasvoi niin ikään jonkin verran 294 tutkijasta 302 tutkijaan, kun taas hyväksyttyjen hakemusten määrä pysyi ennallaan 13 prosentissa. Advanced grants -apurahoja myönnetään asemansa vakiinnuttaneille huippututkijoille kansalaisuudesta ja iästä riippumatta. Tutkijoiden on oltava riippumattomia, ja heidän on pystyttävä esittämään tuoreita tutkimustuloksia ja tutkimusprofiili, joiden perusteella heidän voidaan osoittaa kuuluvan alansa huippututkijoihin.

  Suomesta apurahan saivat Helsingin yliopiston tutkijat Eero Castrén, Yrjö Helariutta ja Karri Olavi Muinonen.

  ERC:n apurahat on tarkoitettu huippututkijoille – kansallisuudesta riippumatta – jotka joko jo toimivat Euroopassa tai ovat valmiita muuttamaan Eurooppaan. Tässä Advanced Grants -apurahoja koskevassa ehdotuspyynnössä valittujen ehdokkaiden joukossa on 32:n eri maan kansalaisia. Suurin osa apurahan saaneista on Ison-Britannian, Saksan, Ranskan, Alankomaiden ja Italian kansalaisia. Valittujen tutkijoiden tutkimushankkeet toteutetaan 160 tutkimuslaitoksessa 24:ssä Euroopan maassa. Eniten apurahan saaneita tutkijoita toimii EU:n suurimmissa jäsenvaltioissa Isossa-Britanniassa, Ranskassa, ja Saksassa. Väkilukuun suhteutettuna apurahan saaneita tutkijoita toimii EU:n jäsenvaltioista eniten kuitenkin Alankomaissa, Tanskassa, Isossa-Britanniassa ja Kyproksessa sekä EU:n tutkimusohjelmiin osallistuvista maista Sveitsissä ja Israelissa. Tämä kuvastaa tutkimuksen korkeaa laatua kyseisissä maissa, mikä yleensä on seurausta pitkän aikavälin tutkimusinvestoinneista.

  Hieman yli 15 prosenttia valituista tutkijoista on naisia; määrä kasvoi edellisestä vuodesta 12 prosentilla. Rahoitusta saavien tutkijoiden keski-ikä on 51 vuotta.

  Tässä ehdotuspyynnössä valituista ehdotuksista 45 prosenttia toteutetaan luonnontieteiden ja tekniikan alalla, 37 prosenttia biotieteiden alalla ja 18 prosenttia  yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden aloilla. Apurahojen saajat valittiin vertaisarvioinnin perusteella. Siihen osallistui 25 asiantuntijapaneelia, joissa oli mukana nimekkäitä tutkijoita eri puolilta maailmaa.

  EU perusti Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) vuonna 2007. ERC on ensimmäinen eturintamassa olevan tutkimuksen yleiseurooppalainen rahoitusorganisaatio. Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) on uusin osa Euroopan unionin seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa (Ideat-erityisohjelma), ja sen kokonaisbudjetti vuosina 2007–2013 on 7,5 miljardia euroa. Euroopan komissio on ehdottanut, että ERC:n määrärahoja lisättäisiin yli 13 miljardiin euroon uudessa puiteohjelmassa ”Horisontti 2020” (2014–2020).

  MEMO/13/19

  Yhteystiedot:

  Michael Jennings  (+32 2 296 33 88)

  Monika Wcislo  (+32 2 298 65 95)

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 22/01/2013  |Sivun alkuun