Sökväg


Om oss
Om representationen

Samma pris för kvinnor och män för samma försäkringstjänster
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

09/01/2013

Enligt regler som trädde i kraft i december måste de europeiska försäkringsbolagen ha samma försäkringspremier för kvinnor och män för samma försäkringstjänster utan att göra skillnad på grund av kön. Lagändringen är en följd av en dom från EU-domstolen 2011. Domstolen kom fram till att olika premier för män och kvinnor enbart på grund av kön är oförenliga med principen om könsneutral prissättning och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

  Samma pris för kvinnor och män för samma försäkringstjänster

  Ändringen innebär att försäkringspremierna på kort sikt kan komma att höjas eller sänkas för vissa kundgrupper. Det är dock troligt att priserna kommer att utjämnas i det långa loppet. Läs mer om reformen här .

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 30/01/2013  |Till början