Sökväg


Om oss
Om representationen

Eurobarometern hösten 2012: Ser vi ljuset i tunneln?
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

07/01/2013

EU är på väg ur krisen och redo att ta sig an de nya globala utmaningarna. Det tror enligt EU:s senaste opinionsundersökning 41 procent av européerna, vilket är en procent mera än vid föregående undersökning. Hela 57 % av finländarna (två procent mera än vid föregående undersökning) är av samma åsikt. Enligt samma undersökning anser en klar majoritet av invånarna i EU (85 %) att EU-länderna måste samarbeta ännu mer för att klara av krisen. Av finländarna delar 87 % denna åsikt.

  Eurobarometern hösten 2012: Ser vi ljuset i tunneln?

  För EU-invånarna är EU fortfarande den mest effektiva aktören att hantera konsekvenserna av den ekonomiska krisen, t.o.m. före de nationella regeringarna.

  EU behåller förstaplatsen med 23 % (+ 2), tätt följt av de nationella regeringarna med 20 % (- 1). G20-gruppen ligger kvar på tredjeplatsen med 14 % och därefter följer Internationella valutafonden med 15 % (- 2).

  Finländarna är mest oroliga för arbetslösheten i det egna landet (44 %), hälsovård och socialskydd (40 %) samt det allmänna ekonomiska läget (28 %). De viktigaste nationella frågorna för européerna är arbetslösheten (48%,+2), det allmänna ekonomiska läget (37 %, + 2), inflationen (stabilt på 24 %) och statsskulden (17 %, - 2). Däremot är prisökningarna den viktigaste frågan för dem personligen (44 %, - 1).

  Man anser att det allmänna ekonomiska läget (53 %, - 1), arbetslösheten (36 %, + 4) och tillståndet i EU-ländernas offentliga finanser (32 %, - 2) är huvudfrågorna för EU just nu.

  Precis som i tidigare undersökningar finns det stora skillnader mellan EU-länderna i synen på den nationella ekonomin. I Sverige och Tyskland anser tre av fyra att det ekonomiska läget är gott, medan mindre än 10 % delar den åsikten i tio andra länder och färre än 2 % i Spanien och Grekland.

  Invånarna i EU fortsätter att stödja initiativen för tillväxt, stabilitet och jobb i Europa 2020-strategin – EU:s strategi för ekonomisk tillväxt.

  Eurobarometern är EU-kommissionens opinionsundersökning som publiceras två gånger per år. Höstens Eurobarometerundersökning genomfördes genom personliga intervjuer mellan den 3 och 18 november 2012. Sammanlagt utfrågades 32 731 personer i alla EU-länder och kandidatländerna.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 24/01/2013  |Till början