Sökväg


Om oss
Om representationen

Irland tar över EU-ordförandeskapet
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

03/01/2013

Under sitt halvårslånga ordförandeskap vill Irland prioritera frågor som man anser särskilt viktiga – i detta fall ekonomisk stabilitet, jobb och tillväxt.

  Irland tar över EU-ordförandeskapet

  Irland vill driva på tillväxt- och sysselsättningspakten – ett åtgärdspaket för budgetkonsolidering, låneverksamhet, sysselsättning, internationell handel och andra områden för att skapa tillväxt och nya jobb.

  Man vill också ta fram nya regler för att erkänna yrkeskvalifikationer från andra EU-länder, modernisera den offentliga upphandlingen och klargöra rättigheter för arbetstagare som är utstationerade i andra EU-länder.

  För att stimulera innovation och forskning kommer Irland att försöka avsluta förhandlingarna om nästa omgång av EU-finansiering – programmet Horisont 2020 – som framförallt ska satsa på nanoteknik, fotonik, avancerad tillverkning, datormoln och superdatorer.

  För att återskapa förtroendet för den europeiska ekonomin tänker Irland se till att EU:s nya system för ekonomisk och finanspolitisk samordning inriktas på grundläggande frågor som löner, löneindexering, arbetsmarknadsreformer, pensioner, utbildning och fattigdomsbekämpning.

  Ett nytt möte om EU:s budget för 2014–2020 kommer att hållas under Irlands ordförandeskap eftersom EU-ledarna inte lyckades enas i november. När länderna har enats om det totala beloppet kommer Irland att inrikta sig på hur pengarna ska fördelas mellan politikområdena.

  Irlands prioriteringar är här reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och fiskeripolitiken, satsningar på forskning och innovation, stöd till fattigare EU-regioner och Fonden för ett sammanlänkat Europa, som ska skapa tillväxt och jobb genom att förbättra EU:s infrastruktur.

  Förutom initiativen för jobb och tillväxt vill Irland lyfta fram miljöfrågor, transporter, nya EU-medlemmar, rättvisa och stöd till utveckling.

  Den 1 juli lämnar Irland över till Litauen som håller i ordförandeklubban resten av 2013.

  http://eu2013.ie/

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 09/01/2013  |Till början