Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Irlannin EU-puheenjohtajuuskausi on alkanut
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

03/01/2013

Puoli vuotta kestävän puheenjohtajakautensa aikana Irlanti haluaa nostaa esille tärkeinä pitämiään teemoja, joita ovat ennen muuta talouden vakaus, työllisyys ja kasvu.

  Irlannin EU-puheenjohtajuuskausi on alkanut

  Irlanti aikoo edistää kasvu- ja työllisyyssopimuksen täytäntöönpanoa, jossa keskitytään julkisen talouden vakauttamiseen, rahoitusmarkkinoihin, työllisyyteen, kansainväliseen kauppaan ja muihin aloihin, jotka voivat edistää kasvua ja kehitystä.

  Irlanti ajaa puheenjohtajakaudellaan myös uusia sääntöjä, joilla uudistetaan ammattipätevyyden tunnustamista EU-maiden välillä, nykyaikaistetaan julkisia hankintoja sekä selkiytetään toisessa EU-maassa työskentelevien työntekijöiden oikeuksia.

  Irlanti pyrkii myös edistämään innovointi- ja tutkimustyötä ja saamaan päätökseen neuvottelut EU:n seuraavan ohjelmakauden rahoituksesta eli Horisontti 2020 -ohjelmasta. Erityisesti se haluaa edistää nanoteknologiaan, fotoniikkaan, edistyneisiin valmistusjärjestelmiin, pilvipalveluihin ja tietokoneiden laskentatehoon liittyviä hankkeita.

  Irlannin pyrkimyksenä on palauttaa luottamus EU:n talouteen ja varmistaa, että uudessa talouspolitiikan koordinointijärjestelmässä keskitytään myös perusasioihin, kuten palkkoihin, palkkojen indeksointiin, työmarkkinauudistuksiin, eläkkeisiin, koulutukseen ja köyhyyden torjuntaan.

  Koska EU-johtajat eivät marraskuussa päässeet yksimielisyyteen EU:n talousarviosta vuosille 2014–2020, järjestetään uusi kokous Irlannin puheenjohtajakaudella. Kun kokonaissummista on sovittu, Irlanti aikoo keskittyä rahoituksen jakautumiseen eri politiikan aloille.

  Irlannin prioriteetteja ovat yhteisen maatalouspolitiikan uudistus  ja kalastuspolitiikka, tutkimuksen ja innovoinnin rahoitus, EU:n köyhimpien alueiden tukeminen ja Verkkojen Eurooppa -väline, joka parantaa Euroopan infrastruktuureja ja siten edistää kasvua ja työllisyyttä.

  Lisäksi uudelle puheenjohtajamaalle tärkeitä teemoja ovat ympäristö, liikenne, EU:hun liittyvät uudet maat, oikeudenmukaisuus ja kehitysyhteistyö.

  Irlannin jälkeen puheenjohtajaksi tulee Liettua 1. heinäkuuta.

  http://eu2013.ie/

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 09/01/2013  |Sivun alkuun