Sökväg


Om oss
Om representationen

Nobel-pengarna hjälper 23 000 barn som drabbats av krig
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

18/12/2012

De prispengar som Europeiska unionen fick för Nobels fredspris kommer att användas för projekt inom EU:s initiativ ”Fredens barn”.

  Nobel-pengarna hjälper 23 000 barn som drabbats av krig

  Att prispengarna skulle gå till barn som drabbats av konflikter var ett enhälligt beslut av Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso, Europaparlamentets ordförande Martin Schulz och Europeiska rådets ordförande Herman van Rompuy. 

  Sammanlagt kommer man att anslå 2 miljoner euro till projekten. I beloppet ingår förutom prispengarna också EU-medel. De kommer att nå över 23 000 konfliktdrabbade barn i hela världen och ge möjlighet till grundläggande utbildning och barnvänliga områden runt om i världen.

  Hjälpen riktas till runt 4 000 syriska flyktingbarn i läger vid gränsen mellan Irak och Syrien, mer än 5 000 colombianska barn, varav de flesta flyktingar i Ecuador,  11 000 kongolesiska barn som är internflyktingar i östra Demokratiska republiken Kongo eller flyktingar i Etiopien och 3 000 pakistanska barn i den konfliktdrabbade norra delen av landet.

  Unicef kommer att genomföra projektet i Pakistan, Rädda barnen och Norska flyktingrådet kommer att arbeta med barn i Demokratiska republiken Kongo och Etiopien, FN:s flyktingkommissariat kommer att tillhandahålla stöd i Colombia och Ecuador och organisationen ACTED från Frankrike kommer att arbeta med syriska barn i flyktinglägret Domiz i norra Irak. Dessa organisationer är några av Europeiska kommissionens mest kända partner för humanitärt arbete.

  EU-initiativet Fredens barn kommer inte att vara en engångsåtgärd: nya medel kommer att göras tillgängliga nästa år för fler projekt till stöd för barn i konfliktsituationer.

  Den 10 december tilldelades EU Nobels fredspris 2012 för att i över sex decennier ha bidragit till att främja fred och försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa. Europeiska kommissionen har formellt accepterat prissumman på Europeiska unionens vägnar och beslutade att komplettera prissumman på ungefär 930 000 euro med egna medel för att sammanlagt anslå 2 miljoner euro till de barn som bäst behöver dem. Nobels fredspris består av en prissumma på 8 miljoner svenska kronor, en medalj och ett diplom. Medaljen och diplomet kommer att förvaras av EU-institutionerna på EU:s vägnar. Prissumman och medaljen utgör en donation i den mening som avses i artikel 19 i EU:s budgetförordning.

  Nobels fredspris står för försoning i hela världen. Prissumman bör gynna dem som är våra hopp för framtiden, men som också först drabbas av konflikter, nämligen barnen – för vi vet att många av dem inte får växa upp i fred och hindras att nå sin fulla potential. 

  Idag är 90 % av offren i konflikter civila. Hälften av dem är barn. 7 miljoner barn är flyktingar och 12,4 miljoner barn har fördrivits inom det egna landet på grund av konflikter.

  Ett av de bästa sätten att hjälpa och skydda barn när de lider på grund av våldsamma konflikter är att ge dem möjlighet att lära sig på nytt och få utbildning – annars kommer deras framtid att bli ännu svårare. Av de ca 75 miljoner barn som inte går i skolan världen över bor mer än hälften i konfliktdrabbade områden.

  EU:s humanitära arbete går ut på att uppmärksamma de särskilda behoven hos barn som drabbats av konflikter. Mer än hälften av kommissionens humanitära bistånd går till konfliktdrabbade områden och 12 % av budgeten för humanitärt bistånd går till hjälporganisationer som inriktar sig på barn, vilket är mycket mer än det globala genomsnittet. Kommissionen beviljar humanitärt bistånd till verksamhet som ska skydda barn, psykologiskt stöd, utbildning om riskerna med landminor och åtgärder mot rekryteringen av barnsoldater.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 21/12/2012  |Till början