Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Nobel-rahoista apu 23 000:lle sodan lapsiuhrille
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

18/12/2012

Euroopan unionin Nobelin rauhanpalkinnosta saamat rahat käytetään neljään hankkeeseen, jotka liittyvät EU:n rauhan lapset ‑aloitteeseen.

  Nobel-rahoista apu 23 000:lle sodan lapsiuhrille

  Palkintorahojen luovuttamisesta konflikteista kärsiville lapsille päättivät komission puheenjohtaja José Manuel Barroso, Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy yksimielisesti. 

  Hankkeita rahoitetaan yhteensä 2 miljoonalla eurolla. Tuohon määrään sisältyy palkintorahojen lisäksi EU:n omaa rahoitusta. Hankkeilla järjestetään peruskoulutusta ja lapsiystävällisiä tiloja yli 23 000 lapselle konfliktialueilla eri puolilla maailmaa.

  Apua suunnataan noin 4 000 syyrialaislapselle Irakin ja Syyrian välisellä rajalla sijaitsevilla pakolaisleireillä, yli 5 000 kolumbialaislapselle, joista valtaosa elää pakolaisina Ecuadorissa, 11 000 kongolaislapselle, jotka on siirretty Kongon demokraattisen tasavallan itäosaan tai jotka ovat paenneet Etiopiaan, sekä 3 000 lapselle Pakistanin pohjoisosan konfliktialueella.

  Hankkeen toteuttaa Pakistanissa UNICEF, Kongossa ja Etiopiassa Pelastakaa lapset -järjestö ja Norjan pakolaisneuvosto sekä Kolumbiassa ja Ecuadorissa YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu (UNHCR). Pohjois-Irakissa Domizin pakolaisleirillä olevia syyrialaislapsia auttaa ranskalainen ACTED-järjestö. Kyseiset järjestöt ovat Euroopan komission arvostetuimpia humanitaarisen avun kumppaneita

  EU:n rauhan lapset -aloite jatkuu myös ensi vuonna, jolloin myönnetään uutta rahoitusta muille hankkeille, joilla autetaan konflikteista kärsiviä lapsia.

  Euroopan unionille luovutettiin 10. joulukuuta vuoden 2012 Nobelin rauhanpalkinto yli kuuden vuosikymmenen työstä, jota se on tehnyt Euroopassa rauhan, sovinnon, demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Komissio on virallisesti vastaanottanut palkintorahat Euroopan unionin puolesta ja päättänyt täydentää noin 930 000 euron palkintosummaa niin, että se voi käyttää yhteensä 2 miljoonaa euroa niiden lasten hyväksi, jotka ovat kipeimmin avun tarpeessa. Nobelin rauhanpalkinto koostuu 8 miljoonan Ruotsin kruunun rahasummasta, mitalista ja kunniakirjasta. Euroopan unionin toimielimet säilyttävät mitalia ja kunniakirjaa Euroopan unionin puolesta. Rahasumma ja mitali ovat asetuksen (EY) N:o 1605/2002 19 artiklassa tarkoitettu lahjoitus.

  Nobelin rauhanpalkinto edustaa sovintoa kaikkialla maailmassa. Palkintorahoilla on autettava konfliktioloissa kasvavia lapsia, jotka eivät voi hyödyntää kaikkia mahdollisuuksiaan kuten rauhan aikana. Lapset ovat tulevaisuuden toivo, mutta myös konfliktien ensimmäiset uhrit. 

  Yli 90 prosenttia konfliktien uhreista on nykyään siviilejä; puolet uhreista on lapsia. Maailmassa on seitsemän miljoonaa pakolaislasta ja 12,4 miljoonaa lasta, jotka ovat joutuneet siirtymään sodan jaloista maansa sisällä.

  Parhaita tapoja auttaa ja suojella väkivaltaisesta selkkauksesta kärsiviä lapsia on antaa heille mahdollisuus jatkaa oppimista ja hankkia koulutus – muuten heidän tulevaisuutensa on vieläkin vaikeampi. Maailmassa on tällä hetkellä noin 75 miljoonaa lasta, jotka eivät käy koulua. Yli puolet heistä asuu konfliktialueilla.

  EU:n humanitaarinen työ kohdistetaan konflikteista kärsivien lasten erityistarpeisiin. Yli puolet komission antamasta humanitaarisesta rahoituksesta suunnataan konfliktialueille ja 12 prosenttia humanitaarisen avun määrärahoista osoitetaan lasten auttamiseen keskittyville avustusjärjestöille, mikä on paljon enemmän kuin maailmanlaajuisesti keskimäärin. Komissio myöntää humanitaarista apua lastensuojeluun, mielenterveystyöhön, miinojen riskeistä tiedottamiseen ja lapsisotilaiden värväyksen ehkäisemiseen.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 21/12/2012  |Sivun alkuun