Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Myös vesiteitse matkustaville EU-kansalaisille parempi suoja
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

18/12/2012

Tämän vuoden loppuun mennessä tulevat voimaan EU:n uudet säännöt, joiden myötä meri- ja sisävesiliikenteen matkustajien suojaa parannetaan takaamalla heille tietyt vähimmäisoikeudet kaikkialla Euroopan unionissa. Meriteitse matkustavat saavat 31. joulukuuta 2012 oikeuden hakea vahingonkorvauksia onnettomuustapauksissa.

  Euroopan komissio

  Lehdistötiedote

  Bryssel 18. joulukuuta 2012 — IP/12/1387

  Meri- ja sisävesiliikenteen matkustajilla sekä erityisesti vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla on vastedes EU:ssa lento- tai rautatiematkustajien oikeuksia vastaavat oikeudet.

  Uusiin oikeuksiin kuuluu mm. se, että kaikille matkustajille annetaan riittävästi helposti saatavilla olevia tietoja ennen matkaa ja matkan aikana, ja matkustajien oikeuksista annetaan yleistietoa terminaaleissa ja aluksilla. Lisäksi matkan peruuntuessa tai lähdön viivästyessä yli 90 minuuttia annetaan riittävästi apua, kuten välipalat, ateriat, virvokkeet ja tarvittaessa majoitus enintään kolmeksi yöksi korvaamalla kustannuksista enintään 80 euroa/yö. Matkan peruuntuessa tai lähdön viivästyessä yli 90 minuuttia taataan korvaus tai korvaava yhteys.

  Uusissa säännöissä otetaan huomioon myös meriliikenneonnettomuudet. Kuolemantapausten, henkilövahinkojen sekä matkatavaroiden, ajoneuvojen ja liikunta-apuvälineiden tai muiden erityisvälineiden katoamisesta tai vaurioitumisesta maksetaan taloudellinen korvaus. Lisäksi jos kyseessä on kuolema tai henkilövahinko, suoritetaan (15 päivän kuluessa) ennakkomaksu, joka kattaa välittömät taloudelliset tarpeet, ja käytössä on suora korvauksenhakumenettely suhteessa liikenteenharjoittajan vakuutuksenantajaan. Matkustajilla on oikeus saada asianmukaista ja ymmärrettävässä muodossa olevaa tietoa edellä mainituista oikeuksista ennen lähtöä tai viimeistään lähtöhetkellä.

  Ennen kuin Euroopan komissio päätti neljä vuotta sitten esittää laivamatkustajien oikeuksia koskevan ehdotuksen yleisistä oikeuksista laivanliikenteen alalla ei ollut voimassa yhtään kansainvälistä sopimusta eikä EU:n lainsäädäntöä. EU on synnyttänyt eurooppalaisten kuluttajien keskuudessa tietynlaisia odotuksia suojaamalla lento- ja rautatiematkustajat, ja se aikoo laajentaa matkustajien suojatoimenpiteet kaikkiin liikennemuotoihin. EU:n lainsäädännöllä varmistetaan vastedes matkustajille samat oikeudet kaikkialla Euroopassa riippumatta siitä, onko kyse laiva-, lento- vai rautatiematkustajista. Uudet säännöt linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksista tulevat myös voimaan lähiaikoina.

  Kaikki matkustajien oikeuksia koskevat tiedot ovat ladattavissa älypuhelimiin maksuttomalla sovelluksella. Sovellus toimii kaikilla alustoilla. Vesiliikenteen matkustajien oikeudet ovat saatavilla tammikuussa 2013 aluksi englannin kielellä ja myöhemmin myös muilla kielillä.

  Euroopan matkustajien oikeuksien sisämarkkinoita täydennetään 3. maaliskuuta 2013 linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia koskevalla uudella lainsäädännöllä.

  Lue lisätietoja komission verkkosivustolta: Matkustajan oikeudet ulottuvillasi.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Sinun oikeutesi, sinun tulevaisuutesi
  Euroopan kansalaisten teemavuosi
  Italian EU-puheenjohtajuus
  Resurssitehokkuus
  Rahoitus- ja talouskriisi
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  Climate Action
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Moninaisuuden puolesta, syrjintää vastaan
  Viimeisin päivitys: 18/12/2012  |Sivun alkuun