Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Komissio kaavailee EU:n yhtiöoikeuden sekä yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän uudistamista
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

12/12/2012

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt toimintasuunnitelman, jossa hahmotellaan tulevia aloitteita yhtiöoikeuden sekä yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän (corporate governance) aloilla.

  Euroopan komissio

  Lehdistötiedote

  Bryssel 12. joulukuuta 2012 — IP/12/1340

  EU:n yhtiöoikeudella sekä yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmällä olisi varmistettava, että yritykset ovat kilpailukykyisiä ja kestäviä. Komissio on kahden viime vuoden aikana toteuttanut analyysejä ja kuulemisia aiheesta. Niiden mukaan on vielä tarpeen tehdä lisäparannuksia, kuten osakkeenomistajien pitkän aikavälin sitoutuneisuuden kannustaminen ja helpottaminen, avoimuuden lisääminen yritysten ja niiden osakkeenomistajien välillä sekä eurooppalaisten yritysten valtioiden rajojen yli harjoittaman toiminnan yksinkertaistaminen.

  Komissio yksilöi pohdintojensa ja kuulemisten tulosten perusteella useita yhtiöoikeuden sekä yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän aloilla noudatettavia toimintalinjoja, jotka ovat keskeisessä asemassa, jotta voidaan ottaa käyttöön nykyaikainen lainsäädäntö yritysten kestävyyden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi.

  Toimintasuunnitelman pääkohdat ovat:

  Yritysten ja niiden osakkeenomistajien välistä avoimuutta olisi lisättävä yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän parantamiseksi. Tämä kattaa erityisesti seuraavat toimet:

  • Yritysten olisi tiedotettava avoimemmin johtokuntiensa monimuotoisuudesta ja riskienhallintakäytännöistään.
  • Yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevaa raportointia olisi parannettava.
  • Liikkeeseenlaskijoiden olisi varmistettava paremmin osakkeenomistajien henkilöllisyys.
  • Yhteisösijoittajiin sovellettavia avoimuussääntöjä olisi tiukennettava äänestys- ja sitoutuneisuuskäytäntöjen osalta.

  Olisi tehtävä aloitteita, joilla kannustetaan ja helpotetaan osakkeenomistajien pitkän aikavälin sitoutuneisuutta. Tämä kattaa esimerkiksi seuraavat toimet:

  • Palkka- ja palkkiopolitiikkaa, johdon yksittäisiä palkkioita sekä palkka- ja palkkioselvityksiä koskevaa osakkeenomistajien äänioikeutta olisi muutettava avoimemmiksi.
  • Osakkeenomistajien olisi kohdistettava parempaa valvontaa lähipiiriliiketoimiin, ts. yrityksen ja sen johdon tai määräysvaltaa käyttävien osakkeenomistajien välisiin liiketoimiin.
  • Olisi laadittava valtakirjoja koskevien neuvontapalvelujen tarjoajiin (ts. yrityksiin, jotka tarjoavat muun muassa äänestysneuvontapalveluja osakkeenomistajille) sovellettavat tarkoituksenmukaiset operatiiviset säännöt, jotka koskevat erityisesti avoimuutta ja eturistiriitoja.
  • Käsitettä ”yhdessä toimiminen" olisi tarkennettava, jotta osakkeenomistajat voivat tehdä helpommin yhteistyötä yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään liittyvissä kysymyksissä.
  • Olisi tutkittava, voidaanko työntekijöiden osakkeenomistusta kannustaa.

  Yhtiöoikeuden alalla olisi tehtävä seuraavia aloitteita eurooppalaisten yritysten tukemiseksi ja niiden kasvun ja kilpailukyvyn vauhdittamiseksi:

  • Mahdollisuutta tehdä yritysten sääntömääräisen kotipaikan siirtämistä toiseen valtioon koskeva aloite olisi tutkittava perusteellisemmin.
  • Valtioiden rajat ylittäviä sulautumisia olisi helpotettava.
  • Olisi annettava selkeät EU:n säännöt valtioiden rajat ylittävistä jakautumisista.
  • Olisi toteutettava yksityisen eurooppayhtiön sääntöjä koskevaan ehdotukseen (IP/08/1003) perustuvia jatkotoimia, joilla olisi parannettava pk-yritysten mahdollisuuksia toimia valtioiden rajojen yli.
  • Olisi järjestettävä eurooppayhtiön ja eurooppaosuuskunnan sääntöjä koskeva tiedotuskampanja.
  • Olisi toteutettava yrityskonserneja koskevia kohdennettuja toimenpiteitä, ts. käsite ”konsernin etu” olisi tunnustettava ja konsernirakennetta olisi muutettava avoimemmaksi.

  Lisäksi toimintasuunnitelmassa ehdotetaan kaikkien tärkeimpien yhtiöoikeusdirektiivien yhdistämistä yhdeksi säädökseksi. Tämä helpottaisi EU:n yhtiöoikeuden käyttöä ja ymmärrettävyyttä sekä pienentäisi tulevien epäjohdonmukaisuuksien riskiä.

  Lisätietoja yhtiöoikeudesta ja yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä:

  http://ec.europa.eu/internal_market/company/index_en.htm.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 12/12/2012  |Sivun alkuun