Sökväg


Om oss
Om representationen

Ny ansökningsomgång för Europa direkt-kontor
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

21/12/2012

Närmare 500 informationskontor i EU-länderna hör till nätverket Europe Direct. Syftet med det EU-omfattande nätverket är att tjäna medborgarna där de finns i städer och på landsbygden. Personalen på informationsnätverket står i daglig kontakt med medborgarna och svarar på deras frågor om EU och deltar i den lokala EU-debatten.

  Ny ansökningsomgång för Europa direkt-kontor

  Den nuvarande avtalsperioden gäller till slutet av 2012. Detta gäller även de nuvarande informationskontoren i Finland.

  Därför utlyste EU-kommissionen en ansökningsomgång den 25 juni 2012 för att välja ut organisationer som kan sköta kontorens uppgifter. Europa direkt-kontor kommer att finnas i Haapajärvi, Keminmaa, Kuopio, Björneborg, Åbo och Seinäjoki.

  Eftersom informationskontorens verksamhet på dessa orter inte täcker hela landet har EU-kommissionen beslutat att inleda en ny, regionalt riktad ansökningsomgång den 21 december 2012.

  Sista ansökningsdag är den 1 februari 2013.

  Ytterligare information: Susanna Wasenius, susanna.wasenius@ec.europa.eu.

  Nätverket Europe Direct

  Mer information och ansökningsblanketter

  Forslagsinfordran pdf - 98 KB [98 KB]

  Bilaga A: Ramavtal för partnerskap pdf - 156 KB [156 KB]

  Bilaga A.2: Särskilt bidragsavtal pdf - 53 KB [53 KB]

  Bilaga B: Ansökningsblankett msw8 - 114 KB [114 KB]

  Bilaga B.1:Budgetblankett för 2013 (mars-december) excel8book - 44 KB [44 KB]

  Bilaga B.2: Försäkran på heder och samvete msw8 - 59 KB [59 KB]

  Bilaga B.3: Checklista för den sökande msw8 - 37 KB [37 KB]

  Frågor och svar

  Fråga 1) När man talar om "organisationen" och dess budget, personal och lokaler avser man då hela Lapplands universitet eller det Arktiska centret som är en del av Lapplands universitet? Avtalen undertecknas av universitets rektor, och det Arktiska centret är inte självständigt i den meningen. Men centret ligger separat tre kilometer från universitetets huvudcampus.

  Svar 1) "Organisationen" kan avse enbart det Arktiska centret.


  Fråga 2) Samm fråga gäller EU-finansiering som dessutom förekommer i olika forskningsprogram och projekt, vilket gör det nästan omöjligt att redogöra för i sin helhet under en treårsperiod. Nästan alla är dessutom någon typ av internationella samarbetsprojekt. Får för övrigt Kolarctic ENPI som förvaltas av Lapplands förbund också EU-stöd?

  Svar 2) Ja.


  Fråga 3) Denna verksamhet skulle delvis vara ansluten till EU:s centrum för arktisk information vars förberedande projekt nyligen har fått en miljon i stöd av kommissionen. Å andra sidan är det inte tillåtet att den sökande organisationen får annat EU-stöd för genomförande av projektet. Hur ska man förhålla sig till detta?

  Svar 3) Samma kostnader kan inte finansieras två gånger från olika projekt, dvs. om t.ex. hyran för lokalen eller anskaffningen av en kopieringsmaskin redan har betalats från ett annat projekt ger det inte upphov till kostnader för detta projekt.

  Se också ramavtalets punkt II.15.3. under rubriken" Bidragsberättigande kostnader".

   

  Fråga4) Kan en person som är halvdagsanställd med Kolarctic ENPI –finansiering enligt dessa regler fortsätta sin arbetsdag med Europe Direct –uppgifter?

  Svar 4) Ja, det går om villkoren uppfylls för minimiöppethållningstider o.dyl. i förslagsinfordran, enligt vad som anges i del 1 om engångsbelopp.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 01/02/2013  |Till början