Sökväg


Om oss
Om representationen

Du och jag fick Nobels fredspris!
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

28/11/2012

Priset överräcktes till Europeiska unionen i Oslo måndagen den 10.12.2012. Kommissionens ordförande José Manuel Barroso och Europarådets ordförande Herman Van Rompuy höll tal under ceremonin. Du kan läsa dem här.

  Foto: Rodeo

  Nobels fredspris gick till Europeiska unionen och dess medborgare

  Europeiska unionen fick Nobels fredspris 2012 för att i över sex decennier ha bidragit till fred och försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa. Unionen har spelat en betydande roll för integration och bevarande av fred och stabilitet i Europa efter andra världskriget. Priset överräcks till Europeiska unionen och dess medborgare i Oslo måndagen den 10 december kl. 14 finsk tid. Priset mottas av kommissionens ordförande José Manuel Barroso, Europeiska rådets ordförande Herman van Rompuy och Europaparlamentets talman Martin Schultz.

  Nobelpriset inrättades av den svenske vetenskapsmannen Alfred Nobel. Priset som bär hans namn tilldelas personer som gjort viktiga insatser inom fredsarbete, fysiologi eller medicin, fysik, kemi och litteratur.

  Norska nobelkommittén är en kommitté bestående av fem personer som utses av norska stortinget med syfte att utse mottagare av Nobels fredspris. De första priserna delades ut 1901. Nobels fredspris delas ut varje år i Oslo på Alfred Nobels dödsdag den 10 december. Till priset hör ett penningpris på ca en miljon euro. EU ger pengarna till barn som drabbats av krig och konflikter runtom i världen.

  Nobels fredspris är en stor ära för EU och tacken går till alla 500 miljoner medborgare i unionen. Allt fler europeiska länder har velat ansluta sig till unionen som främjar fred och stabilitet och är beredda att arbeta för ett enat Europa. EU förbinder sig nu och i framtiden att fortsätta arbetet för fred och säkerhet i Europa, dess närområden och i övriga delar av världen.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 13/12/2012  |Till början