Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Komissio parantaa työntekijöiden liikkuvuuden alalla toimivaa Eures-verkostoa
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

26/11/2012

Euroopan komissio on hyväksynyt päätöksen, joka koskee EU:n laajuisen työnvälitysverkoston eli  Eures-verkoston nykyaikaistamista ja parantamista. Päätöksellä autetaan lisäämään työntekijöiden liikkuvuutta jäsenvaltioiden välillä ja avataan tietä todellisille eurooppalaisille työmarkkinoille. Eures-verkoston uudistamisen tavoitteena on antaa työnhakijoille paremmat mahdollisuudet ottaa yhteyttä työnantajiin, jotka etsivät tiettyjä taitoja, keskittyä aloihin ja ammatteihin, joilla on taitovajeita, ja tukea nuorille kohdennettuja liikkuvuusjärjestelyjä.

  Euroopan komissio

  Lehdistötiedote

  Bryssel 26. marraskuuta 2012 — IP/12/1262

  EU:n korkeista työttömyysasteista (yli 25 miljoonaa ihmistä) huolimatta edelleen esiintyy myös työvoimapulaa ja työmarkkinoiden pullonkauloja. Avointen työpaikkojen lukumäärä on itse asiassa ollut kasvussa vuoden 2009 puolivälistä lähtien erityisesti nopean kasvun aloilla, kuten tieto- ja viestintätekniikan ja vihreän talouden alalla.

  Eures-verkosto on työnvälitysverkosto, jonka muodostavat EU:n jäsenvaltioiden, ETA-maiden (Norja, Islanti ja Liechtenstein) ja Sveitsin 31 työnvälityspalvelua. Uudella komission päätöksellä autetaan Eures-verkostoa vastaamaan suoraan erityisiin talouden tarpeisiin. Tämän tuloksena Eures pyrkii aktiivisesti saamaan työnhakijat ja työpaikan vaihtajat sekä avoimet työpaikat kohtaamaan. Sen kautta työnantajien on myös helpompi tarkastella ehdokkaita, joiden joukosta voivat löytyä taidot, joita ne tarvitsevat voidakseen kehittää ja kasvattaa yrityksiään.

  Uudistuksessa Eures-verkosto kohdistetaan enemmän nuoriin, jotka ovat alttiimpia liikkumaan maasta toiseen, ja sellaisiin työllisyysmuotoihin, joissa yhdistetään työ ja oppimismahdollisuudet, esimerkiksi oppisopimusjärjestelmiin. Lisäksi Eures-verkkoportaalia uudistetaan niin, että luodaan käyttäjäystävällisiä verkkovälineitä työntekijöiden ja avointen työpaikkojen kohtaamiseen. Uudistusten tavoitteena on myös luoda mahdollisuus hakea työmarkkinatietoja taitojen perusteella.

  Uudistuksessa lisätään Eures-verkoston kautta liikkuvuuspalveluja tarjoavien kumppaneiden lukumäärää ja edistetään julkisten ja yksityisten työnvälitysorganisaatioiden yhteistyötä, jotta voidaan kattaa kaikista avoimista työpaikoista entistä suurempi osuus, joka nyt on 30—40 prosenttia.

  Komission ja jäsenvaltioiden on tarkoitus panna päätös täytäntöön 1. tammikuuta 2014 mennessä. Siihen mennessä kaikkien osallistuvien maiden on nimettävä erityisviranomaiset, jotka vastaavat uudistuksen organisoinnista, työskentelevät yhdessä uusien kumppaneiden kanssa ja kehittävät tarvittavat kohdennetut palvelut.

  Työntekijöiden vapaa liikkuvuus antaa EU:n kansalaisille mahdollisuuden hakea työtä toisessa EU-maassa, työskennellä siellä ilman työlupaa ja saada samaa kohtelua kuin vastaanottavan maan kansalaiset, kun on kyse työnsaannista, työehdoista ja sosiaalieduista.

  Tällä hetkellä EU:n kansalaiset, jotka asuvat toisessa jäsenvaltiossa kuin siinä, jonka kansalaisia he ovat, muodostavat vain 3,1 prosenttia EU:n työvoimasta. Määrä on noussut lähes 60 prosenttia vuodesta 2005, mikä johtuu pääasiassa vuosien 2004 ja 2007 laajentumisista. Kaiken kaikkiaan on arvioitu, että laajentumisen jälkeiset muuttovirrat kasvattivat ”vanhojen jäsenvaltioiden” eli nk. EU15-maiden BKT:tä noin 1 prosentin vuosina 2004—2009. Talouskriisi on kuitenkin vähentänyt työntekijöiden liikkumista EU-maiden välillä: vuosina 2009—2011 EU:n sisäinen liikkuvuus väheni kolmanneksella verrattuna vuosiin 2006—2008.

  Eures-työnvälitysportaali on jo nyt ainutlaatuinen EU:ssa, koska se on maksuton ja antaa tietoa elin- ja työoloista kaikissa osallistujamaissa 25 kielellä. Sivustolla on 4 miljoonaa kävijää kuukaudessa, sen kautta tapahtuu työnhakijoiden ja työnantajien välillä kuukaudessa 150 000 yhteydenottoa, jotka johtavat noin 50 000 rekrytointiin vuodessa, ja sinne on talletettuna keskimäärin 750 000 ansioluetteloa kunkin kuukauden aikana. Eures-tapahtumakalenterissa on satoja tapahtumia eri puolilla Eurooppaa.

  Lisätietoja

  MEMO/12/896 ja MEMO/12/897

  Komission päätös:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1725&furtherNews=yes

  László Andorin verkkosivut:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

  László Andor Twitterissä: http://twitter.com/LaszloAndorEU

  Tilaa Euroopan komission julkaisema työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä maksuton sähköpostitiedote osoitteesta http://ec.europa.eu/social/e-newsletter.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 27/11/2012  |Sivun alkuun