Sökväg


Om oss
Om representationen

Det handlar om EU. Det handlar om dig. Delta i debatten under Europaåret för medborgarna 2013.
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

23/11/2012

Temat för Europaåret 2013 är medborgarna. Under året kommer man att fokusera både på vad som uppnåtts sedan EU-medborgarskapet infördes för 20 år sedan och på människornas förväntningar inför framtiden. Europaparlamentets och rådets beslut om Europaåret bygger på kommissionens förslag och offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning i dag. De evenemang som anordnas under året kommer att handla om de direkta fördelar som EU-medborgarskapet ger och om de strategier och program som finns. Dessutom vill man uppmuntra människor i hela EU att diskutera hur EU bör se ut i framtiden och vilka reformer som behövs för att förbättra deras vardag.

  Europeiska kommissionen

  Pressmeddelande

  Bryssel den 23 november 2012 - IP/12/1253

  – Mycket har uppnåtts under 20 år av EU-medborgarskap. Det är dags att dels reflektera över framstegen, dels blicka framåt. Människor förväntar sig konkreta resultat av EU och med sänkta roamingavgifter, bättre rättigheter för brottsoffer och ökade möjligheter för konsumenter att handla på nätet, har de också fått det. Arbetet med att förbättra medborgarnas rättigheter går vidare, och som ett led i det satsas hela nästa år på dem som är viktigast i EU – de människor som bor här. Europaåret för medborgarna ger oss möjlighet att ta reda på vad de vill ha ut av EU och hur de vill att EU ska utvecklas i framtiden, säger EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding, som ansvarar för rättsliga frågor och medborgarskap.

  Europaåret för medborgare sammanfaller med att det gått 20 år sedan Maastrichtfördraget trädde i kraft 1993 och unionsmedborgarskapet infördes. Under 2013 kommer kommissionen också att publicera nästa rapport om EU-medborgarskapet (för mer information om 2010 års rapport se IP/10/1390). I rapporten kommer kommissionen att presentera ytterligare EU-initiativ som ska göra det ännu lättare för människor att tillvarata sina rättigheter. Med tanke på Europaparlamentsvalet 2014 utgör Europaåret också ett utmärkt tillfälle för en bred debatt om framtiden.

  Som förberedelse inför Europaåret höll kommissionen mellan den 9 maj och den 9 september 2012 ett omfattande offentligt samråd, där alla i EU gavs möjlighet att tala om vilka problem de stöter på när de utövar sina rättigheter som EU-medborgare (se IP/12/461). De svar som kom in håller nu på att analyseras och kommer att användas som underlag för medborgarskapsrapporten som kommer att publiceras den 9 maj 2013.

  Som en del av Europaåret har debatter om EU:s framtid inletts mellan politiker och allmänheten. Sådana debatter kommer att hållas i hela unionen under 2013. Alla som är intresserade kan delta i debatterna på http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_sv.htm. De första debatterna har redan ägt rum i Spanien, Österrike och Tyskland och många fler planeras.

  Som officiell inledning på Europaåret för medborgare kommer en debatt för allmänheten att anordnas den 10 januari 2013 i Dublin, när Irland har tagit över ordförandeskapet i rådet.

  Mer information

  Europaåret för medborgarna 2013:

  http://www.europa.eu/citizens-2013  

  Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Europaåret för medborgarna:

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:325:0001:0008:EN:PDF

  Ditt Europa – hjälp och råd för EU-medborgare och deras familjemedlemmar

  http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

  2010 års upplaga av rapporten om EU-medborgarskapet (där idén om ett Europaår för medborgarna förs fram):

  http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_sv.pdf

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 23/11/2012  |Till början