Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

23/11/2012

Vuosi 2013 on Euroopan kansalaisten teemavuosi. Euroopan unionin kansalaisuus otettiin käyttöön 20 vuotta sitten. Teemavuoden aikana keskitytään jo saavutettuihin tuloksiin sekä vastaamaan kansalaisten odotuksiin. Teemavuoden aikana järjestettävissä tapahtumissa kansalaisille kerrotaan, kuinka he voivat suoraan hyötyä oikeuksistaan EU:ssa, sekä nykyisistä toimintalinjoista ja ohjelmista. Tarkoituksena on myös virittää keskustelua kansalaisten kanssa EU:n tulevaisuudesta ja siitä, millaisilla uudistuksilla voitaisiin parantaa heidän arkeaan.

  Euroopan komissio

  Lehdistötiedote

  Bryssel 23. marraskuuta 2012 – IP/12/1253

  EU-kansalaisuus on tuonut mukanaan paljon etuja 20 vuodessa, mutta nyt on tullut aika tarkistaa tilanne ja pohtia tulevaisuutta. Oikeus- ja kansalaisasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin mukaan ”Ihmiset odottavat EU:lta konkreettisia tuloksia, ja niitä me myös tuotamme: huokeampia verkkovierailumaksuja, rikoksen uhrien oikeuksien parantamista ja verkko-ostosten helpottamista.”Teemavuosi on omistettu Euroopan kansalaisille, koska he ovat Eurooppa-hankkeen keskiössä. Teemavuosi myös tarjoaa mahdollisuuden oppia kansalaisilta ja kuulla heidän toiveistaan sekä pohtia yhdessä, millaista Euroopan unionia rakennamme tulevaisuudessa.

  Vuosi 2013 on samalla myös EU:n kansalaisuuden  juhlavuosi, koska silloin on kulunut 20 vuotta sen käyttöönottamisesta Maastrichtin sopimuksella vuonna 1993. Vuonna 2013 komissio antaa seuraavan katsauksen EU:n kansalaisuuteen (ks. vuoden 2010 katsaus: IP/10/1390). Siinä esitetään kohdennettuja aloitteita sellaisten esteiden poistamiseksi, joiden takia unionin kansalaiset eivät pysty käyttämään kaikkia oikeuksiaan. Vuotta ennen Euroopan parlamentin vaaleja (vuonna 2014) on myös oikea aika käydä laajaa keskustelua tulevaisuudesta.

  Komissio valmistautui teemavuoteen järjestämällä laajan kuulemisen 9.5.–9.9.2012. Kansalaisilta kysyttiin, millaisia ongelmia he ovat kohdanneet käyttäessään oikeuksiaan unionin kansalaisina (ks. IP/12/461). Vastauksia analysoidaan parhaillaan, ja ne otetaan huomioon 9. toukokuuta 2013 julkaistavassa katsauksessa EU:n kansalaisuuteen.

  Poliitikot ovat jo alkaneet järjestää tilaisuuksia, joissa he voivat keskustella suoraan kansalaisten kanssa Euroopan tulevaisuudesta. Tällaisia keskustelutilaisuuksia järjestetään kaikkialla Euroopan unionissa vuoden 2013 aikana, ja ne ovat avoimia kaikille. Katso lisätietoja täältä. Ensimmäiset keskustelut on jo käyty Espanjassa, Itävallassa ja Saksassa.  

  Euroopan kansalaisten teemavuosi käynnistetään virallisesti Dublinissa 10. tammikuuta 2013 järjestettävällä tilaisuudella, jossa käydään keskustelua kansalaisten kanssa. Tammikuussa alkaa myös Irlannin EU-puheenjohtajuuskausi.

  Lisätietoja:

  Euroopan kansalaisten teemavuosi:

  http://www.europa.eu/citizens-2013  

  Euroopan parlamentin ja neuvoston virallinen päätös Euroopan kansalaisten teemavuodesta:

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:325:0001:0008:EN:PDF

  Sinun Eurooppasi – Käytännön tietoa EU-kansalaisille ja heidän perheilleen

  http://europa.eu/youreurope/citizens/index_fi.htm

  Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010 (johon tämä teemavuosi perustuu):

  http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_fi.pdf

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 23/11/2012  |Sivun alkuun