Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen presenterar den nya strategin En ny syn på utbildning
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

20/11/2012

Ungdomsarbetslösheten är nära 23 % i hela Europa men samtidigt finns det mer än 2 miljoner lediga jobb. Europa måste tänka om beträffande utbildningssystemen så att de kan tillgodose arbetsmarknadens behov. Det är en svår utmaning i skenet av de senaste tidens åtstramningar och nedskärningar i utbildningsbudgetar. I dag lanserar EU-kommissionen en ny strategi kallad En ny syn på utbildning som uppmanar EU-länderna att omedelbart vidta åtgärder för att ungdomar ska kunna utveckla den kompetens som arbetsmarknaden kräver och på så sätt nå sina jobbmål.

  Europeiska kommissionen

  Pressmeddelande

  Kommissionen presenterar den nya strategin En ny syn på utbildning

  Bryssel/Strasbourg den 20 november 2012. IP/12/1233

  Strategin En ny syn på utbildning efterlyser en genomgripande förändring av utbildning med mer fokus på lärandets resultat, dvs. elevernas kunskaper, färdigheter och kompetens. Det räcker inte längre att bara ha en utbildning. Det är dessutom viktigt att förbättra grundläggande läskunnighet och matematikkunskaper och samtidigt utveckla elevernas entreprenörskunskap och initiativförmåga (se IP/IP/12/122412/1224 om större fokus på nya kunskaper i skolan).

  Bedömningsmetoder måste anpassas och moderniseras för att säkerställa att utbildningen är relevant för elevernas och arbetsmarknadens behov. IT-användning och användning av öppna utbildningsresurser borde användas mer i alla lärosammanhang. Lärare måste dessutom uppdatera sina egna kunskaper genom regelbunden fortbildning. Strategin uppmanar också EU-länderna att stärka förhållandet mellan utbildning och arbetsgivare för att skapa en länk mellan företagen och klassrummen och ge unga människor en bild av arbetslivet genom ökat arbetsbaserat lärande. EU:s utbildningsministrar uppmanas också att utöka sitt samarbete kring arbetsbaserat lärande på nationell och europeisk nivå.

  Andra föreslagna åtgärder innefattar ett nytt riktmärke för språkinlärning och riktlinjer för bedömning och utveckling av entreprenörskapsutbildning. Ett annat förslag är en konsekvensanalys på EU-nivå för att undersöka hur IT och öppna utbildningsresurser kan användas för att bana väg för nya initiativ under 2013 med öppna utbildningssystem med målet att maximera potentialen av IT för lärande.

  Bakgrund

  Kompetens är nyckeln till produktivitet och Europa måste svara på den ökade utbildningskvaliteten och tillgången på kompetens runtom i världen. Prognoser visar att mer än en tredjedel av jobben i EU kommer att kräva eftergymnasial utbildning 2020 och att endast 18 % av jobben förväntas vara lågkvalificerade.

  För närvarande har 73 miljoner européer, runt 25 % av de vuxna, en låg utbildningsgrad. Nästan 20 % av femtonåringarna saknar godkänd läskunnighet, och i fem länder är mer än 25 % lågpresterande i läsförmåga (Bulgarien 41 %, Rumänien 40 %, Malta 36 %, Österrike 27,50 % och Luxemburg 26 %). Andelen ungdomar som lämnar skolan i förtid är fortfarande på oaccebtabelt höga nivåer i flera medlemsländer. I Spanien är det 26,5 % och i Portugal 23,2 % i jämförelse med EU:s mål på under 10 %. Mindre än 9 % av de vuxna deltar i livslångt lärande medan EU:s mål är 15 %.

  Rekommendationerna som anges i En ny syn på utbildning baseras på uppgifter från 2012 års utbildningsöversikt, en ny årlig studie från kommissionen som sammanfattar kompetensen på arbetsmarknaden i EU-länderna.

  Den 5 december presenterar kommissionen ett meddelande om ett ungdomssysselsättningspaket som även innefattar en föreslagen ungdomsgaranti. Det skulle innebära att EU-länderna måste ge varje ung person ett erbjudande om arbete, fortsatta studier eller fortbildning inom fyra månader från det att han eller hon avslutar sina studier eller blir arbetslös. Förslaget skulle innehålla riktlinjer som säkerställer ett lyckat och snabbt genomförande av garantin och skulle finansieras av EU-medel och i synnerhet av medel från Europeiska socialfonden.

  Mer information

  En ny syn på utbildning – strategi och bilagor

  Europeiska kommissionen: Utbildning och fortbildning

  Androulla Vassilious webbplats

  Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

  Kontakt:

  Twitter: @DennisAbbott

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 20/11/2012  |Till början